„MASka“ pomohla regionu více než šedesáti miliony korun

 

Zpravodaj 1/2020: Desítky úspěšných projektů a desítky milionů korun získaných z dotací pro náš region. To je vizitka Místní akční skupiny (MAS) Jižní Slovácko za rok 2018 a 2019. Odborná pomoc zaměstnanců MAS pomohla v práci městům a obcím, neziskovým organizacím, řemeslníkům, malým a středním firmám, vinařům, dalším zemědělským podnikatelům, ale i školám.

Například v programu rozvoje venkova (PRV) šlo o 30 projektů s dotací převyšující 12 mil. Kč. Díky nim podnikatelé získají traktory, tažené stroje, postřikovače, balíkovač, konstrukce do vinic nebo vybavení na zpracování zemědělské produkce. Podnikatelé v nezemědělských činnostech získají finanční prostředky na pořízení strojů pro kovovýrobu, pořízení technologií pro minipivovar i kavárnu, či například na nákup vybavení pro výrobu domácích pečených dortů.

Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pomohla místní akční skupina získat 52 mil. Kč. Obce z těchto peněz zaplatí novou infrastrukturu a techniku pro hasiče, pět základních škol získalo prostředky na nové vybavení či modernizaci technického zázemí a ve dvou obcích se bude lépe chodit po nově vybudovaných chodnících.

Finanční prostředky se také rozdělovaly v dalších programech. MAS například podpořila letní příměstské tábory pro děti, pomůže také dlouhodobě nezaměstnaným osobám. Zaměřuje se také podporu výsadby zeleně.

I letos MAS plánuje vyhlásit výzvy k předkládání žádostí o podporu. Dotační prostředky tak budou moci opět získat města a obce, zemědělci, drobní podnikatelé i organizátoři příměstských táborů.

Úspěšná realizace projektů vždy závisí především na zodpovědnosti žadatelů. Všem přejeme, aby jejich projekty byly úspěšně dokončeny a přispěly tak výraznou měrou k rozvoji Podluží a Hodonínska. Vložená důvěra žadatelů, očekávaná pestrost jejich budoucích rozvojových záměrů i neustálé zlepšování podmínek pro kvalitní život v našich obcích, jsou pro nás tím nejlepším pohonem při započatých přípravách na nové dotační období 2021-2027.

Zrealizované projekty, zdroj: archiv MAS

Další významnou aktivitou MAS Jižní Slovácko je Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626. Cílem místního akčního plánu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, základních uměleckých školách podpořit spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. V rámci MAP II jsme již uspořádali několik vzdělávacích seminářů a workshopů, proběhly besedy s autory v knihovnách, akce malování zdi či úspěšná interaktivní výstava Poznávej se.

V následujícím období plánujeme v MAP II hned několik zajímavých aktivit. První z nich je zapojení do projektu Příběhy našich sousedů společně s organizací Post Bellum Brno. Cílem projektu je prostřednictvím projektové výuky žáků 8. a 9. tříd ZŠ reflektovat historii vzpomínek pamětníků 20. století. Další aktivitou je uspořádání „Řemeslné olympiády“ pro žáky 7. tříd. Zajímavou akcí bude také připravovaná Konference pro žáky ZŠ a širokou veřejnost na hojně diskutované téma šikany.

Pro bližší informace o výše uvedených akcích, ale i ostatních aktivitách MAP II sledujte naše www stránky www.jiznislovacko.cz nebo fcb: https://www.facebook.com/MAP.Hodonin/.

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s. (MAS)

Kanceláře MAS: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín

info@jiznislovacko.cz

www.jiznislovacko.cz

Facebook @jiznislovacko

Mohlo by se vám líbit...