Kategorie: kulturní akce Volby do Poslanecké sněmovny

14:00 - 15:00

Volby se uskuteční:
pátek 20. října 2017 v době 14.00 - 22.00 hod.
sobota 21. října 2017 v době 8.00 - 14.00 hod.

Místem konání voleb jsou volební okrsky č. 1 a 2, a sídlo volebních místností těchto okrsků je přísálí Kulturního domu v Prušánkách.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občasntví České republiky a údaje o oprávněnosti hlastovat v uvedeném volebním okrsku. Totožnost a státní občasntví prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Neprokáže-li uvedené skutečnosti zákonem stanovenými doklady, nebude hlasování umožněno.

Voličům budou dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič hlasuje osobně, zastoupení je nepřípustné.

    Mohlo by se vám líbit...