Místní poplatky, ceník služeb OU

Místní poplatky pro rok 2020

Výše poplatků je stanovena v jednotlivých vyhláškách.

Obec Prušánky

Číslo účtu: 2526671/0100

druh platbyVSSSvýšše poplatku
TKO222číslo domu450 Kč za osobu/rok (od 1. 1. 2020)
poplatek za psa888číslo domu100 Kč za psa/ rok
prostranství - točna10,- Kč / m2 / den
prostranství - Nechory100,- Kč / m2 / den
prostranství - koupaliště50,- Kč / m2 / den
prostranství - Hodonínská ul.50,- Kč / m2 / den
umístění reklamního zařízení200,- Kč / m2 / rok + DPH
umístění stavebních zařízení6,- Kč / m2 / den
nepovolené skládky6,- Kč / m2 / den
provoz lunaparků, cirkusů apod.10,- Kč / m2 / den
filmová tvorba, reklamní akce6,- Kč / m2 / den
kulturní akce, sportovní akce6,- Kč / m2 / den
poplatek z ubytovací kapacity1,- Kč/ využité lůžko/den
ubytovací kapacita - paušály1 - 5 lůžek..........500,- Kč / rok
6 - 10 lůžek......1000,- Kč / rok
11 - 15 lůžek.....1500,- Kč / rok

Poplatek za TKO hradí podle § 14 zákona č. 565/90 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2009 všechny osoby s trvalým pobytem v obci Prušánky. Stočné hradí všechny osoby žijící ve společné domácnosti.

Ceník za ostatní služby

Nechory – vodoměr, spotřeba vody, stočné a přípojky

Pronájem vodoměru je fixní platba a platí se každý rok bez ohledu na množství spotřebované vody. Cena za spotřebovanou vodu se přepočítává každý rok dle skutečného vyúčtování VaK Hodonín, stejně jako cena za stočné se každoročně vypočítává podle skutečných nákladů (máme vlastní čističku odpadních vod). Zřízení vodovodní a kanalizační přípojky v Nechorách je možné pouze po předchozí dohodě na OÚ, sepsání smluv a zaplacení poplatku za připojení.

službacena
vodoměr – pronájem70,- Kč / rok
cena vody40,93 Kč/m3 vč DPH
zřízení vodovodní přípojky3000,- Kč
zřízení kanalizační přípojky3000,- Kč
cena za stočné21,53,-Kč/m3 vč DPH

Jak platit poplatky za Nechory:
Na OÚ zjistíte výši plateb (telefonicky nebo e-mailem), které potom uhradíte následujícím způsobem:

  • za vodoměr a spotřebovanou vodu platíte na účet OÚ: 2526671/0100, VS 777, SS je číslo vašeho sklepa
  • za stočné platíte na účet PRUTES: 35-7986630237/0100, VS 777, SS je číslo vašeho sklepa.
  • osobně na OÚ

Uvedení VS a SS při obou platbách umožní správné přiřazení Vaší platby.

Hrobové místo
Hrobové místo se pronajímá vždy na 10 let. V roce vypršení doby pronájmu bude nájemce vyzván k prodloužení smlouvy na dalších 10 let a uhrazení nájemného. Z toho důvodu žádáme nájemce, aby hlásili na obecním úřadě změnu bydliště, případně osoby, které přebírají správu o hrob. V ceně za hrobové místo je zahrnut pronájem pozemku a služby. Při úhradě převodem použijte variabilní symbol: 789

položkacena za 1 m2
nájem 5,- Kč / rok
služby33,- Kč / rok

Inzerce – hlášení, kabelová televize, zpravodaj
Hlášení místním rozhlasem probíhá denně v 16,00 hod a v 18,00 hod. Prodejní dny – stánky jsou umístěny po dohodě na parkovišti u Obecního úřadu Prušánky jsou PONDĚLÍ A STŘEDA, v tyto dny jsou občané na prodejce upozorněni místním rozhlasem ještě v 8,30 hod.  Mimo uvedené časy se smí vyhlásit pouze mimořádné hlášení na základě povolení starosty obce (úmrtí, nebezpečná situace, apod.). Platba za hlášení se vybírá v hotovosti na pokladně OÚ. Pokud chcete za hlášení vystavit fakturu, uveďte tuto skutečnost při objednávce hlášení.  Zpravodaj vychází každé čtvrtletí, uzávěrka bývá dva týdny před koncem čtvrtletí. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

službacena
hlášení místním rozhlasem40,- Kč / den
inzerce v kabelové TV254,- Kč / týden
inzerce ze zpravodaji1/2 A4 - 600,- Kč
1/4 A4 - 360,- Kč
vizitka - 240,- Kč

Drobné služby

službacena
Kopie A4 jednostranně ČB/B2,- Kč / 4,- kč
Kopie A4 oboustranně ČB / B3,- Kč / 6 Kč
Kopie A3 jednostranně ČB / B3,- Kč / 6,- Kč
Fax (1 strana)10,- Kč
Tisk – v knihovně (1 strana) černobíle2,- Kč
rozvoz obědů v obci ze školní jídelny5,- Kč / oběd

Venkovní služby 

službacena
traktorové práce vč. řidiče400,- Kč / hod.
9 400,- Kč/hod.
zapůjčení kontejneru400,- Kč / den
UNC nakladač vč. řidiče500,- Kč / hod.
sečení trávy křovinořezem250,- Kč / hod.
ruční nakládka materiálu200,- Kč / hod.

Pronájem zkušebny –  rodinné oslavy
více informací naleznete na stránce kulturního domu. Cena je 605,- Kč vč. DPH.

Suť – cena vč. DPH

 kolečkavozík malývozík velkývlečka/auto do 3tvlečka/auto do 5 tvlečka/auto do 10t
suť30,- Kč60,- Kč100,- Kč450,- Kč750,- Kč1500,- Kč
míchaná suť40,- Kč80,- Kč120,- Kč540,- Kč900,- Kč1800,- Kč

Míchaná suť s více než 20% omítky nebo zeminy nebude přijata!

Recyklát – cena vč. DPH – PRODEJ

 kolečkavozík malývozík velkývlečka/auto do 3tvlečka/auto do 5tvlečka/auto do 10t
recyklát betonový30,- Kč70,- Kč200,- Kč400,- Kč700,- Kč1400,- Kč
cihla jemná (0 – 0,8)10,- Kč20,- Kč50,- Kč100,- Kč200,- Kč400,- Kč
cihla střední (0,8 – 4)20,- Kč60,- Kč160,- Kč350,- Kč550,- Kč1100,- Kč
cihla hrubá (4 – x)15,- Kč40,- Kč100,- Kč200,- Kč350,- Kč700,- Kč

Prutes Prušánky, příspěvková organizace

Číslo účtu: 35-7986630237/0100

druh platbyVS SSvýše poplatku
stočné111 číslo domu
810 Kč za osobu/rok (2019,2020)

Stočné se platí za každou osobu žijící v obci bez ohledu na to, zda je v obci přihlášena k trvalému pobytu.
Vodu spotřebovává tato osoba v Prušánkách a zde ji taktéž vypouští do kanalizace. Cena se stanovuje pro každý kalendářní rok, více na stránce PRUTES Prušánky, P.O.