Moravský ples Praha 2017

Zpravodaj 1/2017: Stejně jako loni, i letos se naše chasa vypravila reprezentovat Prušánky na tradiční Moravský ples do Prahy. Atmosféra letošního, v pořadí už 61. plesu, byla opravdu domácká, za což se mimo jiné zasloužila i DH Podlužanka, která celý ples doprovázela. Ples se tentokrát konal v honosných prostorech paláce Žofín v centru Prahy. Kamkoliv jsme to tedy měli blízko. Někteří statečnější členové chasy ples pojali tak formálně, že se už z Prušánek vydali oblečeni do krojů. Ti méně stateční se pak nastrojili ihned po příjezdu do Prahy. I díky tomu se účastníci zájezdu mohli v krojích projít po Karlově mostě, shlédnout Staroměstský orloj, nebo si třeba zazpívat „U Prušánek na dolině…“ pod Prašnou branou.

Letošní ples hostil neuvěřitelných šest set krojovaných. Vzhledem k tomu, že jsme v průběhu večera potkávali krojované opravdu ze všech koutů republiky, musím zmínit, a chasa mi dá jistě za pravdu, že ten náš kroj je přece jen nekrásnější :-).

Za chasu Marie Neradová, foto: Vít Švajcr – dobré světlo

Mohlo by se vám líbit...