Naši senioři 3/2016

17_zp_3_2016Doba prázdnin a dovolených je už za námi, ale přesto bych ráda napsala o našem pěkném výletě v olomouckém kraji. Nejdříve jsme přijeli na Svatý kopeček, v kostele zrovna začínala mše, které jsme se také zúčastnili.  Teprve po mši jsme si mohli kostel pořádně prohlédnout, byly zde nádherné obrazy, fresky a celý kostel byl bohatě zdobený. Nad hlavním oltářem visel obraz „Navštívení Panny Marie“, stejně se jmenuje i sám kostel. Významným momentem v historii tohoto poutního místa byla návštěva papeže Jana Pavla II. ve květnu roku 1995. Tehdy papež povýšil místní kostel na baziliku minor. Potom jsme se přesunuli do 16_zp_3_2016Olomouce a navštívili jsme tamní botanickou zahradu a krásné Bezručovy sady. Odpoledne jsme navštívili nejstarší klášter na Moravě – Klášter Hradisko, bývalý premonstrátský klášter, ve kterém se v současné době nachází vojenská nemocnice. V roce 1995 byl Klášter Hradisko vyhlášen národní kulturní památkou.
Když jsme sem přijeli, právě zde probíhaly promoce mladých lékařů, takže jsme museli chvilku čekat. Poté se nás ujal průvodce a provedl nás krásnou knihovnou, slavnostním sálem, kostelem sv. Štěpána a Andělskými schody. Byl to opravdu pěkný kulturní zážitek!
A ke všemu nám přálo počasí, takže jsme všichni byli moc spokojení a už teď přemýšlíme, kam vyrazíme v příštím roce.

——-

Taková malá poznámka pod čarou:
„Basilica minor – z latiny – menší bazilika – je od 18. století zvláštní čestný titul, který určitým významným kostelům propůjčuje papež. Zejména jsou tímto titulem označeny významné poutní kostely. Propůjčení titulu basilica minor má za cíl posílení vazeb jednotlivých kostelů s římským biskupem a zároveň má vyzdvihnout význam tohoto kostela pro okolí. Basiliku minor je možné rozpoznat podle papežského erbu úřadujícího nebo propůjčujícího papeže nad portálem nebo jiném nápadném místě.“ (zdroj Wikipedia).

                                                             za seniory Květa Kopečková, foto Věra Dřevěná

Mohlo by se vám líbit...