Našlapané jaro

Zpravodaj 1/2018:

S přicházejícím jarem se neprobudila pouze příroda, ale po odpočinkovém zimním období ožil také náš skautský oddíl.

Sotva v kalendáři uběhlo prvních pár jarních dní, nastaly Velikonoce. Velikonoce si náš oddíl spojuje s dlouholetými tradicemi. Kluci chodí hrkačovat po celé vesnici, aby rámusem z hrkačů lidem oznamovali nejdůležitější denní časy, neboť zvony na Velikonoce odlétají do Říma. Druhou dlouholetou tradicí je pletení pomlázek s dětmi a rodiči na Bílou sobotu v areálu klubovny.

A Velikonoce jsou jen začátkem. 14. dubna se některé děti zúčastní Závodu vlčat a světlušek. Jedná se o závod, ve kterém děti změří síly v různých disciplínách: první pomoc, dopravní značky, manuální zručnost, fyzická zdatnost, logické myšlení, schopnost řešit problémové situace, schopnost komunikovat, pobyt v přírodě, kuchyňská dovednost, schopnost orientace, vztah k vlasti a skautingu. Pro některé děti to bude úplně první zkušenost na takové akci, tak jim určitě držte palce.

  1. dubna má celý oddíl v plánu Oddílovou pouť na sv. Hostýn. Jedná se o výlet na poutní místo, který je spojen s hrami, soutěžemi, mší svatou a obnovou skautských slibů u pomníku významného skauta Rudolfa Plajnera, který se zasloužil o to, že skauting přetrval i v těžkém období totality.
  2. dubna se v Prušánkách u klubovny uskuteční velká středisková skautská akce na počest sv. Jiřího, patrona skautů. Tradicí na této akci, ať už probíhá kdekoli, je kuličkiáda a opékání špekáčků. Vše ale závisí na počasí, tak snad nám bude přát.

Zatím poslední plánovanou akcí, kterou nelze nezmínit, je skautské okresní jamboree. Jamboree je akce, na které se setkává větší množství skautů z daného území. Probíhají světová, evropská, národní jamboree. Na tomto jamboree se setkají skauti a skautky z okresu Hodonín. Základnou pro tuto akci bude bzenecký Littner. A téma bude víc než zajímavé – Století skautské republiky.

Na jaře čeká přírodu hodně práce a náš oddíl to má podobně. Ale i tak se na společné akce a zážitky těšíme, protože bez nich by skauting nemohl existovat.

Za vedení oddílu Libor Sukup

Mohlo by se vám líbit...