Návštěva z jiného světa

2016_valentinska_skolaZpravodaj z Prušánek 1/2015:

V úterý 21. dubna 2015 přivítají Prušánky neobvyklého návštěvníka. Do kostela sv. Isidora zavítá P. George Biju, indický katolický kněz z řeholního společenství Vincentinů, které vytvořilo veliké misijní dílo v rovníkové Africe. V něm přibližuje místním lidem křesťanství, poskytuje vzdělání a lékařskou péči, učí je samostatně a plnohodnotně žít.

Je pochopitelné, že mnozí z  nás si mohou říci: To je sice hezké, ale co my zde v srdci Evropy máme společného s rovníkovou Afrikou? Někteří lidé si mohou i kriticky povzdychnout: Co nám může říci člověk pocházející z Indie, působící v tropické Africe, vždyť jeho mentalita je jiná, vždyť je z úplně jiného světa!

Připojuji svědectví jednoho kolegy: „Sám za sebe se musím přiznat, že jsem k tomuto kritickému postoji měl velice blízko,“ říká pan farář z Horažďovic, který hostil předchůdce P. George, „ale když vše skončilo, všechno jsem viděl v  jiném světle. V ten den byl velký horažďovický kostel plný lidí a všichni – katolíci i nekatolíci – odcházeli spokojení.“ Vystoupení afrických misionářů indického původu působí povzbudivě a optimisticky a tento optimismus si člověk odnáší s sebou domů. Tento povzbudivý optimismus je v úplném protikladu k našemu kritickému pohledu na život, dokonce i k naší chronické nespokojenosti. Ta je dána ztrátou ideálů, rozbitím mezilidských vztahů i korupcí mnohých politických představitelů. „Do naší skepse zaznělo slovo nabité nadějí. Slovo, které má v sobě takovou vnitřní sílu, že povzbudilo veliký zástup lidí – přes svoji jednoduchost i přes to, že zaznělo od člověka jiné kultury, jiné mentality, že zaznělo „z jiného světa,“ dodává horažďovický farář.

George Biju bude v kostele sv. Isidora v Prušánkách kázat při mši svaté v úterý 21. dubna v 18 hodin a pomodlí se za uzdravení. Setkání s člověkem „z jiného světa“ završí po mši svaté povídání o misiích ve východní Africe, spojené s promítáním fotografií. P. George bude mluvit anglicky s českým překladem.

Srdečně zveme všechny zájemce! Další informace najdete na: www.cz.frbill.net.

                   Požehnané velikonoční svátky všem přeje a na setkání se těší P. Vít Hába, farář

Mohlo by se vám líbit...