Nechorský košt vín 2018

Zpravodaj 2/2018: V sobotu 14. dubna 2018 proběhl ve vinných sklepech U Jeňoura již 7. ročník Nechorského koštu vín. Podařilo se shromáždit 594 vzorků vín především z Prušánek, ale i z blízkého okolí. Letos přilákala nechorská výstava vín více než 500 návštěvníků, což je opravdu mimořádné číslo a svědčí o velké popularitě této akce i Nechor jako takových.

Výstavní výbor velmi děkuje všem vinařům, kteří poskytli vzorky vín, velmi si vážíme Vaší přízně. Stejně tak děkujeme všem degustátorům, kterých se na hodnocení vín 8. 4. 2018 sešlo více než padesát. V neposlední řadě děkujeme Vám všem, kteří jste se zúčastnili samotného koštu, a věříme, že jste si to užili. Velký dík zaslouží také prušánecká chasa, která nám pomohla s naléváním vzorků vín.

Výstava vín rozhodně není jenom akcí výstavního výboru. Je to akce celé vinařské obce Prušánky. Úkolem výstavního výboru je především shromáždit a připravit vzorky pro ohodnocení a samotnou výstavu. Je to mnoho starostí a také fyzicky náročné práce. Nejdůležitější pro úspěšnou výstavu vín je ale ochota vinařů dát vzorky svých vín a také přijít na hodnocení. A to je poslání vás všech, prušáneckých a nechorských vinařů. Bez vás žádný košt nebude!

Do významné vinařské obce, jakou Prušánky nepochybně jsou, rozhodně každoroční košt vín patří a my, členové výstavního výboru chceme, aby tato tradice pokračovala i nadále. Výstavní výbor je složen ze zkušených vinařů, degustátorů a dalších lidí. Někteří z nás se na organizaci koštů podílí již desítky let. V minulosti jsme dvakrát uspořádali profesionální nominační soutěže, které byly součástí výběru vín pro Salon vín ČR.   Jsme přesvědčeni, že na poměry místních výstav vín máme naši akci organizačně velmi dobře zvládnutou.

Jsem přesvědčen, že naprostá většina Prušaňáků a Nechoráků podporuje naši společnou výstavu vín. Svědčí o tom velký počet dodaných vzorků a především návštěvníků koštu. Rád také zmíním, že se nám pro rok 2018 podařilo organizační výbor rozšířit o mladé šikovné vinaře a příznivce vinařství. Za jejich ochotu ke spolupráci jim od srdce děkuji a doufám, že budeme společně pokračovat.

Výstava vín je svým pojetím folklorní akce. Nehleďme jenom na body v katalogu, přistupujme k tomu s nadhledem. Věřte, že vím, o čem mluvím, protože na profesionálních soutěžích, kterých se jako degustátor pravidelně účastním, jsou názory na vína jednotlivých členů komisí často podobně odlišné jako na malých dědinských soutěžích jako je ta naše. I jako vinař, který přihlašuje vína na různé významné soutěže, vím, že víno oslavované na jedné soutěži může na jiné skončit v poli poražených. Hodnocení vín vždy bude do jisté míry subjektivní záležitostí a výsledek je vždy ovlivněn spoustou proměnných.

Vážené vinařky, vážení vinaři, děkuji vám všem ještě jednou za podporu a pevně věřím, že naši výstavu vín udržíme i v dalších letech.

                                                                                          Za výstavní výbor Přemysl Vašíček

 

A trochu poezie…

Byua vojna

 

Byua vojna byua,

zas sa navrátiau,

do mojej huavěnky

silno uderiua.

 

Do mojej huavěnky,

do tej mojej huavy,

co ste si to zmysleli,

vy rakúští páni.

 

Vy rakúští páni,

vysoko hledíte,

na moju hvuavěnku

nikdá nemyslíte.

Ze sbírky Nechorské byliny (Pigi)

Mohlo by se vám líbit...