Nový školní rok

Zpravodaj 3/2015: Přípravy na zahájení školního roku provázelo množství úprav, oprav a rekonstrukcí.

Mezi ty hlavní patří dlouho očekávaná rekonstrukce kotelny ZŠ. Práce byly zahájeny na sklonku hlavních prázdnin. Doufejme, že nám bude přát počasí do té doby, než bude moci proběhnout dokončení a ozkoušení nových kotlů.

V prostorách sklepa jsme také opravili skladové prostory pro školní jídelnu (výmalby, lina, nové regály atd.). V některých částech sklepa se však neustále objevuje vlhnutí zdiva, zřejmě od porušené izolace a vystupující spodní vody. I v prostorách sklepa se bohužel objevují následky pohybu podkladové zeminy – slínu, tak jako se to projevuje i na ostatních budovách školy. S těmito důsledky už zápasíme řadu let a dají se pouze minimalizovat, ale ne odstranit. V řadě míst naší obce se tento problém s „pohybem“ slínu projevuje také (praskání zdí, vzlínání vlhkosti narušenou izolací).

V učebnovém pavilonu byly provedeny opravy výmalby a nové vymalování tříd, zejména 1. třídy a nově vybavené hudebny (pro výuku v rámci HTVŠ). V učebně byly nainstalovány nové rolety, podlahová krytina a odhlučněna zadní stěna (sousedící s kmenovou třídou).

V současné době probíhá rozvod kabeláže do kmenových tříd na připojení PC ve třídách k internetu (k výuce na interaktivních tabulích). Dosavadní možnost připojení byla nedostačující – wifi stanice měly malý dosah a byly přetížené. Připojení z PC ve třídě bylo pomalé a zdržovalo výuku. Toto opatření by mělo být již dostačující.

Také na školní zahradě nám přibylo nové zařízení. Byla nainstalována lezecká pyramida a kovové venkovní Fit prvky k posilování. Na obou typech zařízení je dle pravidel využití uvedeno, že cvičení pro děti mladší 10 let je možno pouze pod dohledem dospělé osoby, posilovací kovové Fit prvky jsou určeny pro mládež od 14 let. Děti od 10 let mohou cvičit opět pod dohledem dospělé osoby. Stává se, že malé děti lezou na stojany posilovacích prvků a přitom znečisťují stojany blátem, protože nedosáhnou na madla – prvky pro ně nejsou určeny! Dodržování pravidel využití těchto prvků je nutno brát vážně, protože by mohlo hrozit nebezpečí úrazu. Pohybem máme své zdraví utužovat, nikoli ohrožovat.

A jaké změny v personálním obsazení školy proběhly k začátku nového školního roku?

V učitelském sboru nám přibyli noví kolegové. Na pozici zástupce ředitelky školy nastoupil Mgr. Martin Novák, v tomto školním roce se dělí o zástupcovský úvazek s dosavadní zástupkyní ředitelky Mgr. Růženou Juráňovou. Věřím, že tak dojde k plynulému předávání zkušeností v této funkci. V učitelském sboru jsme na pozici učitele fyziky přijali Ing. Petra Omelku, který bude současně zastávat funkci metodika ICT. Ostatní členové učitelského sboru zůstávají stejně jako v minulém roce. Třídní učitelkou v I. třídě je Mgr. Miroslava Konečná a v VI. třídě je Mgr. Miloslava Kurková. Ostatní třídní učitelé se posunuli do vyššího ročníku se svými žáky.

Do školní jídelny nastoupila zpět po mateřské dovolené paní Barbora Kroupová (z Mikulčic) a na úsek úklidu nastoupila paní Blanka Pšovská.

Školní rok jsme zahajovali s předstihem (jako obvykle) – naší tradiční akcí – setkáním s prvňáčky v sobotu 29.8. O tomto setkání se dočtete více v dalším článku od třídní učitelky 1. třídy M. Konečné.

Další tradiční akcí byl outdoorový kurz pro 6. třídu na Littneru za účasti třídní učitelky M. Kurkové, P. Omelky a V. Buškové. Tentokrát byli tématem zbojníci a rebelové.

Ráda bych závěrem popřála všem dětem hodně úspěchů ať už studijních, sportovních či uměleckých, rodičům hodně energie a trpělivosti a nám všem dobrou spolupráci. Ať se nám společné dílo daří.

                                                                                                                            Alena Kristová

Mohlo by se vám líbit...