Obecní policie

Od 1. července 2019 zahájila činnost Obecní policie v obci Prušánky. Služebnu Obecní policie je možno navštívit osobně na obecním úřadě v přízemí, dveře č. 4, zavolat na telefonní číslo:

+420 702 259 670 nebo +420 702 248 641, nebo napsat e-mail na obecnipolicie@obecprusanky.cz

Obecní policie byla zřízena na základě zákona č. 553/1991 Sb. § 1. písm. 1., usnesením zastupitelstva obce Prušánky č.4/4Z/2019 ze dne 9.4.2019. Činnost Obecní policie se řídí zejména zákonem ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Z tohoto zákona vyplývají základní povinnosti a pravomoci strážníků Obecní policie.

Koronavirus: Důležitá telefonní čísla

Koronavirus: Důležitá telefonní čísla

Pro všechny je zřízena bezplatná celostátní informační linka 1212, která slouží jako základní informační linka a rozcestník pro občany. Na této lince jsou poskytovány základní informace týkající se koronaviru a onemocnění COVID-19, které způsobuje. Na lince jsou proškolení...

Informace obecní policie 1/2020

Informace obecní policie 1/2020

Zpravodaj 1/2020: Začátek roku 2020 vypadal z pohledu naší obecní policie ideálně. Začali jsme fungovat v plném stavu dvou strážníků.  V prvních měsících se naše činnost vyvíjela v duchu běžného dne. Dohled v místech s vyšší frekvencí pohybu osob, jako...

Vykrádání domů v Dolních Bojanovicích

Vykrádání domů v Dolních Bojanovicích

Vážení občané, v obci Dolní Bojanovice byly zaznamenány případy vloupání do rodinných domů a několik možných pokusů o vloupání nebo krádeží v jiných nemovitostech zejména v okrajových lokalitách obce. Prosíme, buďte obezřetní a nepodceňujte zabezpečení svých obydlí, dílen, garáží nebo zahradních...

Informace Obecní policie 4/2019

Informace Obecní policie 4/2019

Zpravodaj 4/2019: Ještě nestihl ani pořádně zežloutnout papír na předchozím čtvrtletníku obecního Zpravodaje a máme tu nejkrásnější období v roce. Blíží se nám advent, svátky vánoční a s nimi spousta oslav, rodinných setkání a také poslední obecní Zpravodaj roku 2019...

Čtvrtletí s Obecní policií v Prušánkách

Čtvrtletí s Obecní policií v Prušánkách

Zpravodaj 3/2019: Vážení spoluobčané, za chvíli tomu budou tři měsíce, co začala fungovat OP Prušánky. Ač je léto většinou klidnějším časem dovolených, tak jsme za tu dobu s kolegou řešili či se podíleli na řešení více než...

Informace Obecní policie Prušánky

Informace Obecní policie Prušánky

Od 1. 7. 2019 zahajuje činnost Obecní policie v obci Prušánky. Služebnu Obecní policie je možno navštívit osobně na obecním úřadě v přízemí, dveře č. 4 nebo zavolat na telefonní číslo: +420 702 259 670 Obecní policie byla zřízena na základě zákona č. 553/1991 Sb. §...