Obecní policie

Od 1. července 2019 zahájila činnost Obecní policie v obci Prušánky. Služebnu Obecní policie je možno navštívit osobně na obecním úřadě v přízemí, dveře č. 4, zavolat na telefonní číslo:

+420 702 259 670 nebo napsat e-mail na obecnipolicie@obecprusanky.cz

Obecní policie byla zřízena na základě zákona č. 553/1991 Sb. § 1. písm. 1., usnesením zastupitelstva obce Prušánky č.4/4Z/2019 ze dne 9.4.2019. Činnost Obecní policie se řídí zejména zákonem ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Z tohoto zákona vyplývají základní povinnosti a pravomoci strážníků Obecní policie.

Informace Obecní policie Prušánky

Informace Obecní policie Prušánky

Od 1. 7. 2019 zahajuje činnost Obecní policie v obci Prušánky. Služebnu Obecní policie je možno navštívit osobně na obecním úřadě v přízemí, dveře č. 4 nebo zavolat na telefonní číslo: +420 702 259 670 Obecní policie byla zřízena na základě zákona č. 553/1991 Sb. §...