Odpadové hospodářství 2/2018

Zpravodaj 2/2018: Vážení spoluobčané, od posledního čísla Zpravodaje utekl čas jak voda a je na místě Vám sdělit, jak dopadla „akce kompostéry“. Byli jsme příjemně překvapeni, jaký zájem o tyto pevné popelnice na bioodpad ze dvorků a zahrad byl. Obsluhu na sběrném dvoře jsme museli po dobu vydávání zdvojnásobit, aby se také někdo staral o to, co a kam uložit. V průměru se každý otevřený den vydalo kolem 15 kusů. Od zahájení výdeje se asi za měsíc a půl vydalo všech 600 dodaných kusů. Pevně věříme, že budou dobře sloužit.

V další části článku bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří poctivě třídí odpad. Tak jako každý rok, tak i letos Tespra Hodonín vyhlásila výsledky a pořadí v množství vytříděného odpadu ve 26 obcích, kde likviduje veškeré odpady. Prušánky se opět udrželi na krásném třetím místě. Je moc dobře, že třídění odpadu už většina občanů bere jako samozřejmost. Jenom pro zajímavost, v roce 2002 se celkem odevzdalo 20,57 t tříděného odpadu (papír, plasty, sklo), to bylo na občana 9,63 kg za rok. V roce 2017 to už bylo 123,976 tun tj. na občana 55,82 kg/rok. Z těchto čísel je vidět, že nám není jedno, jak se chováme k životnímu prostředí. Vždyť za chvíli nebude kam odpad ukládat a provoz spaloven je drahý.

V číslech jsme za loňský rok vytřídili:

plast – 29,152 tun

papír – 56,420 tun

sklo bílé – 10,417 tun

sklo barevné – 21,805 tun

tetrapack – 6,182 tun

Pro srovnání ještě pořadí na dalších místech. Na prvním místě jsou Čejkovice – 73,322 kg/obyvatele, další Josefov – 65,266 kg/obyvatele, třetí Prušánky, čtvrté Dolní Bojanovice – 49,449 kg/ obyvatele.

Závěrem bych Vám chtěl popřát krásné prosluněné letní dny, pěkné prožití dovolených a hodně sil ve třídění odpadů☺

Jan Nosek, místostarosta

Mohlo by se vám líbit...