Okénko ze SRPDŠ 2/2018

Zpravodaj 2/2018: Další školní rok za námi

Pro děcka se školní rok vleče, ale pro nás rodiče to utíká jako voda. Je tady zase konec jednoho školního roku a hurá na prázdniny. Za celé SRPDŠ – a tím i za všechny třídní důvěrníky – děkuji všem rodičům, učitelům a vedení školy za spolupráci. V tomto školním roce jsme se snažili každou třídu z fondu SRPDŠ podpořit při některé akci, kterou škola pořádala, převážně to byla úhrada dopravy na výlet nebo divadlo, ale i nějaké aktivity, podrobnější rozpis je na webu školy. Z fondu SRPDŠ jsme každému žákovi uhradili sadu sešitů, které si musí jinak pořizovat za své, stejně by to mělo být i v příštím školním roce, takže jste ušetření shánění sešitů nebo jejich placení, pro ty, kdo si je objednával ve škole. Z fondu pak byly zakoupeny nové knížky do školní knihovny. Na podzim vedení školy vyhlásilo soutěž o nové logo školy. Tuto soutěž jsme podpořili příspěvkem pro výherce, kterými se stali žáci 8. a 9. třídy, kteří za odměnu měli možnost absolvovat poznávací zájezd do Vídně. Přeji všem, aby měli i během prázdnin možnost také poznat i nějaká nová místa či místečka, a hlavně si užili prázdniny s dětmi a celou rodinou, a přitom nezáleží, jestli je to u moře, u rybníka nebo i doma, ale to, že máte nějaký čas, který můžete strávit společně. Krásné a pohodové prázdniny za všechny ze SRPDŠ přeje
Lenka Tlachová.

Mohlo by se vám líbit...