Oprava kostela

Zpravodaj 3/2019:

Po několika letech příprav a konzultací s různými odborníky (měření vlhkosti, zprovoznění ventilátoru, sonda u vnější zdi kostela, předprojektové zaměření) jsme v letošním roce zahájili práce na rozsáhlé opravě kostela. Projektovou dokumentaci zhotovil v loňském roce Omnia projekt s.r.o. z Brna. Nejprve na jaře proběhla oprava statiky kostela (je vidět i z parku). Provedla ji firma J2L Consult z Hodonína.

Nyní v září byly zahájeny práce na opatření pro redukci vlhkosti, která se projevuje jednak střídavě vysokou vlhkostí vnitřního mikroklimatu kostela a dále postupnou destrukcí povrchů vnějších i vnitřních omítek. Projevy vlhkosti jsou na omítkách patrné z vnější strany v rozmezí  1-3 m výšky od země, na opěrných pilířích i do výšky větší. Z vnitřní strany v rozmezí 0,5 – 1,5 m výšky od země. Vysoká vlhkost vnitřního mikroklimatu se střídavě projevuje kondenzací na površích a postupným poškozováním vnitřního vybavení a zařízení. Opravy kvůli vlhkosti proběhly naposledy v letech 1974 a 1996.

Jedná se o památkově chráněný objekt, tudíž jsou navrženy tradiční postupy redukce vlhkosti pomocí proudění vzduchu ve vzduchových kanálcích v kombinaci s pravidelným nuceným odvětráváním vnitřních prostor. Tento postup redukce příčin vlhkosti je spojen s odstraněním jejích následků nahrazením vlhkostí již napadených omítek omítkami sanačními.

Práce provádí firma Renova z Hodonína. V letošním roce bude provedeno otlučení vnějších omítek na východní části kostela a otlučení všech vnitřních omítek a vyčištění spár a postupné provádění výkopu kolem obvodového zdiva. Později bude vytvořen systém vnějších i vnitřních větracích kanálů. Až bude vlhkost odvětráním snížena na požadovanou úroveň, bude možno přistoupit k obnově sanačních omítek interiéru a fasády a nakonec vymalování kostela a náš kostelíček bude zase jako nový. A protože to všechno stojí mnoho peněz, chci touto cestou poděkovat obecnímu úřadu a všem zastupitelům za vstřícnost a poskytnutí finančního daru na letošní rok. A všechny chci poprosit o trpělivost pro období, kdy budeme fungovat ve ztížených podmínkách.

váš farář Vít Hába

Mohlo by se vám líbit...