Písemná žádost o vydání voličského průkazu

První kolo prezidentských voleb se uskuteční 12. a 13. ledna 2018. A i tentokrát se mohou zapojit i ti, kteří se v tomto termínu nebudou nacházet v místě svého trvalého bydliště. Musí ale včas zažádat o vydání voličského průkazu. Zájemci mají na výběr tři způsoby: osobně, dopisem i elektronicky.

Žádat o průkaz je možné už nyní. V případě osobní žádosti přímo na úřadě je nutné přijít nejpozději do 10. ledna 2018 do 16. hodiny. Pokud volič zasílá žádost poštou, musí na úřad dorazit do 5. ledna 2018.

Pokud chtějí voliči o průkaz žádat osobně, musí se dostavit na obecní úřad v místě svého trvalého bydliště. V tomto případě není nutné sepisovat papírovou žádost. Úředník si požadavek po prokázání totožnosti voliče zaznamená. Důležité je také domluvit se na způsobu předání průkazu. Jestliže se volič nemůže na obecní úřad v místě svého bydliště zastavit osobně, může zažádat písemně. V tomto případě je ale nutné k žádosti připojit i úředně ověřený podpis voliče.

Pro písemnou žádost můžete využít níže uvedený vzor:

 

                                                                    Písemná žádost o vydání VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

                                                                                 pro volbu prezidenta České republiky,

která se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018
případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

 

Já, níže podepsaný(á)
jméno a příjmení

narozen(a): trvale bytem:

 

žádám tímto v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o vydání voličského průkazu:

  • *) pouze pro I. kolo volby, konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
  • *) i pro případné II. kolo volby, konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018

 

 Zároveň tímto oznamuji, že:

(odpovídající označte křížkem)

  • voličský průkaz vyzvednu osobně
  • voličský průkaz vyzvedne osoba, která se prokáže plnou mocí s mým úředně ověřeným podpisem
  • žádám o jeho doručení na adresu:
    přesná adresa, PSČ

 

 podpis voliče

(ověřený podpis2)

 

 Místo pro úřední ověření podpisu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Poslední den pro doručení písemné žádosti obecnímu úřadu je 7 dnů před volbami,

2 Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákon a č. 634/2004 Sb., osprávních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Mohlo by se vám líbit...