Poděkování za školní rok 2017/2018

Zpravodaj 2/2018: Těžko popsatelné chvění v břiše v kombinaci s větší či menší únavou a očekáváním, co přinesou nebo odnesou letní prázdniny. Tak to by mohlo být stručné shrnutí pro závěr školního roku. Ten si, alespoň z mého pohledu, letos nasadil minimálně sedmimílové boty, protože rychlost, kterou protrhl cílovou pásku, by mu záviděl i světoznámý jamajský sprinter. A bylo jen na škole, aby divoké tempo vydržela. Ale co jí vlastně ve finále zbývá? Otázkou zůstává, kdo to pomyslné koňské spřežení hnal kupředu. Děti? Kdo držel pomyslné opratě? Učitelé? Nebo to bylo opačně?… Tak jako to tak, bylo zapotřebí hnát se stejnou cestou. A na jejím konci to bývá stejné – prvňáčci už si můžou sami přečíst knížku, deváťáci zamáčknou slzu a rozloučí se s námi (někteří i s tou knížkou…), všichni se těší na prázdniny a někam se posunou, někdo víc a někdo míň…a tak pořád dokola… A aby to nebyl jen monotónní kolotoč času v tempu vzdělávacího procesu, je potřeba pro to něco udělat. Proto bych rád poděkoval všem kantorům za jejich práci, za chuť a úsilí dělat pro školu něco navíc. Bez nich by neproběhla Letní slavnost, děti by nezažily projektový den Škola jinak, neběhalo by se pro školu, nekonal by se školní ples, Noc s Andersenem a mnohé další akce, nehonosili bychom se titulem ekoškola. Poděkování patří i paním učitelkám ve školce za důležitou a mnohdy mravenčí práci a také lidem, bez kterých by škola nefungovala –  paním kuchařkám, uklízečkám i panu školníkovi. Cením si trpělivosti, kterou se mnou všichni měli, že se mnou sdíleli moje nápady a za to, že tvoří příjemné prostředí pro děti. Vím, že je tu tým lidí, který dokáže věci dotáhnout do konce a také rodiče, kteří jeho práci dokáží ocenit a táhnout se školou za jeden provaz. Zvláštní poděkování bych chtěl vyjádřit panu starostovi a vedení obce za podporu, otevřený přístup a výbornou spolupráci.

Co napsat více? Snad jen to, že v hlavách už se nám rodí nápady do příštího školního roku, ale o těch až příště…

Přeji všem krásné léto plné odpočinku a příjemných zážitků.

Jakub Horňák

Mohlo by se vám líbit...