Podzim za námi, zima…

Zpravodaj 4/2016: Ještě před tím, než se žezla plně chopí zima, čeká nás posledních pár podzimních dní. Podzim je pro oddíl vždy plný začátků, poznávání, seznamování a obnovování všeho, co přes letní prázdniny šlo do ústraní. Ať už je to zahájení školního roku na Adrenalinovém odpoledni v Hodoníně, zahájení skautské sezóny u klubovny, rozjetí všech schůzek nebo příprava tradiční podzimní výpravy…všechno stálo na startu tak, jako je tomu každý rok, a já jsem vděčný všem vedoucím, kteří na tom startu stáli se mnou. Patří jim velký dík za to, že celý uplynulý kalendářní rok svůj volný čas věnovali dětem, přípravě schůzek a péči o areál klubovny.

Je ale pár odvážlivců, kteří se na pomyslnou podzimní startovní čáru našeho oddílu postavili úplně poprvé – nejmenší Benjamínci. Poprvé v historii našeho oddílu jsme otevřeli družinku pro nejmladší skauty Benjamínky (5-7 let). Prvních pár měsíců jejich společného setkávání je za námi a můžeme s jistotou říci, že nejmladší generace našeho oddílu je stejně šikovná a zdatná jako ty generace starší. Kluci jsou divocí, hraví, bystří, někdy nazlobení, ale pořád kamarádští, veselí i uplakaní, ale vždy jdou do všeho naplno a ze všeho mají radost. Jejich jen šest, ale někdy vydají za tlupu nezbedných skřítků… prostě správní zdraví neposední kluci. Do konce máme i jednu přespolní posilu – Franta za námi dojíždí až z Velkých Bílovic. Máme z Benjamínků velkou radost a těšíme se na další společné nevšední zážitky, neboť my dospěláci se máme právě od dětí pořád co učit.

A jaké jsou plány našeho oddílu na zimu? Myslím, že všechny akce již patří k tradičním, proto je jen v chronologickém pořadí připomenu: Výlet do Vídně pro Betlémské světlo, Vánoční besídka, Přinesení Betlémského světla do kostela, Roznášení Betlémského světla, Skautský Silvestr a Tříkrálová sbírka. Není toho málo, ale v oddíle je nás hodně, tak věřím, že to všechno zase zvládneme.

Přejeme Vám klidné prožití adventní doby a vánoční čas strávený mezi svými nejbližšími. Těšíme se na rok 2017 s Vámi.

Za vedení skautské oddílu Libor Sukup

foto: Benjamínci – Nejkrásnější srdce

Mohlo by se vám líbit...