Podzimně-zimní Klub maminek

Zpravodaj 4/2018:

Letošní podzim byl pro náš Klub obdobím organizace několika nových akcí. Hned začátkem října jsme ve spolupráci s obecním úřadem zorganizovaly drakiádu, která tentokrát proběhla na prostranství naproti myslivny. Účast byla nad očekávání hojná a počasí k nám bylo velmi vstřícné. Draci létali vysoko a všichni malí účastnící si odnesli medaile. Pro rodiče byl připraven svařák, který ale díky slunečnému počasí nebyl příliš doceněn J Nakonec si všichni mohli u táboráku opéct špekáček. Akce se velmi vydařila a my se těšíme, že ji příští rok zase zopakujeme.
Koncem října, o podzimních prázdninách, jsme si s dětmi vyjely do herny Bambino v Hodoníně. Oproti minulým návštěvám této herny se nás tentokrát sešlo opravdu hojně, napočítala jsem 17 dětí a 9 maminek. Bylo to moc příjemně strávené dopoledne, děti si vyhrály a maminky měly mezi dohlížením na ně občas i čas popovídat si mezi sebou. Tuto tradici bychom také rády přenesly do příštích let.

Po výletu do Bambina jsme se vrhly na přípravu lampionového průvodu, který tentokrát probíhal také v naší režii, samozřejmě s velkou podporou obecního úřadu. Tak jako na drakiádě byl pro rodiče připraven svařák. Víno na obě akce věnoval Klubu maminek pan Jiří Hromek, za což mu patří velký dík. Děti a abstinenti si mohli dát teplý čaj a pro všechny byly k dispozici výborné koláčky z mikulčické pekárny. O jejich kvalitě svědčí fakt, že se po nich jen zaprášilo. Po příchodu zpět k návsi dostaly děti lízátko a svítící náramek. Jedinou drobnou vadou na kráse celé akce bylo to, že nám písničky z rozhlasu nehrály po celou dobu průvodu, ale to do příště vypilujeme. Moc děkuji všem, kteří se na přípravě průvodu jakkoliv podíleli a samozřejmě také všem, kteří se svými lampiony přišli a podpořili tak atmosféru svátečního předvečera. Také tradici lampionového průvodu budeme chtít do příštích let zachovat a doufáme, že vy nám zachováte přízeň.

29. listopadu už tradičně proběhlo veřejné tvoření adventních věnců a jiných adventních dekorací. Někdo si vyrobil adventní svícen, někdo věnec na dveře, někteří si prostě jen přišli dokoupit maličkosti, které jim chyběly k výrobě jejich vlastní dekorace. A jako vždy každý odcházel s krásnými výrobky a svátečně naladěn na začátek adventu.

Na polovinu prosince jsme pak připravily malé vánoční tvořeníčko pro děti. Společně jsme si vyrobili spoustu ozdob, přáníček, barevných řetězů, andělíčků, prostě si každý vybral, co se mu líbilo a to si potom odnesl domů.

Od 10. 12. v domku Klubu maminek také probíhá kurz efektivního rodičovství (tzv. KERO), který pořáda Centrum pro rodinu v Hodoníně. Za zprostředkování možnosti pořádat tento kurz tady v Prušánkách děkuji Lence Tlachové.

Ráda bych touto cestou poděkovala i všem maminkám, které se jakýmkoliv způsobem angažují v Klubu maminek a i těm, které chodí na naše pravidelná setkání. Velký dík patří také naší lektorce angličtiny pro nejmenší Míše Krmíčkové, která někdy musí prokázat opravdu velkou trpělivost J Ještě jednou také děkuji panu starostovi a zaměstnancům obecního úřadu, bez jejichž podpory by fungování našeho Klubu nebylo možné.

A rozhodně nemusíte mít strach, že bychom usnuly na vavřínech. Na příští rok opět plánujeme spoustu akcí, z těch nejbližších by to měl být výlet do Bambina o jarních prázdninách, dále jarní burza, velikonoční tvoření nebo rodinné odpoledne u Nechor. Samozřejmě o všem budeme informovat na facebooku ve skupině Maminky Prušánky, na stránkách obce, infokanálu nebo prostřednictvím plakátů.

Nakonec bych ráda jménem Klubu maminek popřála všem krásné a veselé Vánoce plné klidu, pohody a radosti z jiskřiček v očích dětí, a dále také šťastné vkročení do nového roku 2019.

                                                                                          Za Klub maminek Martina Vašíčková

Foto: Bohdana Bartolšicová Tučková

Mohlo by se vám líbit...