Podzimní slovo starosty

Zpravodaj 3/2018:

Vážení a milí spoluobčané,

Před čtyřmi lety jsem na tomto místě psal své první „Slovo starosty“ v našem Zpravodaji a vyjádřil v něm své potěšení nad tím, že celé nové zastupitelstvo má chuť táhnout za jeden provaz a spolupracovat na rozvoji Prušánek jako tým. Mám-li se dnes ohlédnout a hodnotit, zda se nám to podařilo, tak s radostí konstatuji, že ano. Práce Zastupitelstva a Rady obce byla profesionální, s věcnými argumenty a vždy s maximální snahou rozhodovat v souladu s potřebami naší obce a Vás, našich spoluobčanů. Za tento přístup bych chtěl všem zastupitelům upřímně poděkovat a popřát jim hodně štěstí jak v profesním, tak v soukromém životě.

Před čtyřmi lety jsme si také stanovili plán rozvoje obce 2014-2018. Jeho naplnění je věnován vnitřní obrazový dvojlist tohoto Zpravodaje. Je na něm vidět všechno to, co se podařilo v obci vybudovat, zorganizovat či změnit, co už mnohé dnes považujeme za samozřejmé a co je dobré si připomenout.

V současné době, v oblasti za kostelem, ještě stále probíhají práce na budování slavnostního areálu, parku a rekonstrukci chodníků na hřbitově. Chci Vám všem poděkovat za trpělivost a shovívavost. Dokončení se blíží! Za několik týdnů nám bude odměnou krásné místo se spoustou nové zeleně a stovkami nově vysazených keřů a stromů. Jeden z nich, lípu, jako „Strom svobody“, zasadíme společně  na konci října v rámci oslav stého výročí vzniku samostatného Československa.

Milí spoluobčané, děkuji Vám za tu čest mít možnost pro Vás pracovat a přeji Vám krásné podzimní dny okořeněné veselou a přátelskou náladou :-).

Lubomír Zahradník, starosta

foto z prvního zasedání zastupitelstva v roce 2014, autor: Petr Omelka

Mohlo by se vám líbit...