Pojďte s námi na pouť do Žarošic

Prema_foto_080Farnost Prušánky plánuje obnovení pěších poutí do Žarošic. To je poutní místo, do kterého proudí ročně tisíce poutníků z blízkého i širokého okolí. Také z Prušánek se dřív chodívalo pěšky nebo na kole na hlavní pouť, které se říká “Zlatá sobota”. Tato pouť bude letos v sobotu 10. září 2016, hlavní mše svatá začíná v 18 hodin.

Součástí poutě je poutavý průvod se sochou Panny Marie za přítomnosti krojovaných z širokého okolí. Průvod je připomínkou pradávné události. Původní poutní místo totiž bylo ve vinicích na dnešní Silničné. V době josefínských reforem bylo poutní místo uzavřeno. V sobotu 11. září 1785 se před uzavřeným místech shromáždili poutníci a z chátrajícího kostela odnesli sochu Staré Matky Boží v průvodu do kostela sv. Anny v Žarošicích. Úcta předávaná z rodičů na děti a z prarodičů na vnuky je stálým duchovním spojením generací z dávné minulosti do budoucnosti.

V těchto dnech shromažďujeme údaje o zájemcích. Je možné jít do Žarošic pěšky nebo se vydat autobusem. PROSÍME, pokud byste s námi chtěli do Žarošic jet, napište své jméno na papír, který je vzadu v kostele nebo napište na e-mail: joskasevcik@seznam.cz. Nejpozději do úterý 23. srpna 2016.

Podrobný program pouti Zlatá sobota v Žarošicích 2016.

foto: farnost Žarošice

zarosice_2

Mohlo by se vám líbit...