Pomlázky z Prušánek na Žlutém kopci

Zpravodaj 2/2017: Z činnosti skautu

Uplynulo sotva pár dní, kdy světlo světa spatřilo naše nové logo, a náš oddíl stál před možností, kdy js

me se mohli vlastními silami přispět na pomoc nemocným lidem v Brně.

Výtvarná dílna v Masarykově onkologickém ústavu na Žlutém kopci v Brně pořádala v dubnu předvelikonoční prodejní výstavu, jejíž výtěžek byl určen na provoz a vybavení právě této výtvarné dílny, která je místem určeným pro všechny pacienty, kteří během hospitalizace, čekání na vyšetření nebo léčbu chtějí využít čas nebo se věnovat něčemu kreativnímu.

Všechno se to zrodilo v hlavě Ondřeje Faraguly, který se se svým nápadem obrátil na náš oddíl. Napadlo ho, že bychom na tuto předvelikonoční výstavu mohli uplést velikonoční pomlázky, kterých není před Velikonocemi nikdy dost (zvláště ve velkoměstě) a které by se snad mohly bez obtíží prodat a tím přispět na výtvarnou dílnu.

Naše rozhodnutí by bylo bez dlouhého přemýšlení a určitě by v sobě mělo odraz našeho loga, ale… Zrovna letos byla „naše oddílová“ vrba ve srovnání s předchozími roky skoro holohlavá. Vrbových proutků bylo 4x méně než obvykle a náš oddíl měl před sebou tradiční oddílové pletení pomlázek s dětmi a jejich rodiči. Stáli jsme tedy před nelehkým rozhodnutím – věnovat polovinu těch nejlepších proutků výtvarné dílně v Masarykově onkologickém ústavu v Brně nebo všechny vrbové proutky nechat pro naše oddílové děti?

Jsme zpětně velmi rádi, že jsme mohli svou vlastní prací a dobrým skutkem alespoň trochu pomoci lidem ve výtvarné dílně. Pro náš oddíl to bylo předvelikonoční zkouška a věřím, že v ní obstál.

Jmenovitě bych chtěl za celý náš skautský oddíl poděkovat Ondřeji Faragulovi, který si vzal celou tuto akci na starost, jeho pomocníkům Ondřeji Sukupovi, Vojtěchu Sukupovi, Martinu Hlaváčkovi, Petru Hlaváčkovi a všem ostatním, kteří se na této dobročinné akci podíleli.

Mohlo by se vám líbit...