Poplatky pro rok 2019

Nabízíme souhrnné informace o poplatcích v obci Prušánky pro rok 2019!

č. účtu: 2526671/0100  –  Obec Prušánky

TKO(popelnice)                   SS: 222           VS: č. domu             Kč: 400 / osoba / rok

Poplatek za psa                    SS: 888           VS: č. domu              Kč: 100 / zvíře / rok

č. účtu: 35-7986630237/0100 – Prutes Prušánky, příspěvková organizace

stočné                                    SS: č. domu      VS: 111             Kč: 810 / osoba / rok

*****************************

Stočné na rok 2019

Na základě kalkulace bylo stanoveno stočné pro rok 2019 ve výši 810 Kč za osobu a rok. Pokud kalkulaci a výše zmiňovanou cenu za stočné Zastupitelstvo obce Prušánky na svém zasedání v prosinci 2018 schválí, bude tato cena platná od 1. ledna 2019. Ceník bude vyvěšen na úřední desce před budovou OÚ, vyhlášen místním rozhlasem a zveřejněn na internetových stránkách www.obecprusanky.cz.

Splatnost prvního pololetí je koncem června, druhého pololetí koncem listopadu. Splácení jiným způsobem pouze po předchozí domluvě.

Stočné bude vybíráno od osob s trvalým bydlištěm v obci Prušánky (pokud neprokážou pobyt jinde) a osob žijících v obci Prušánky (i když zde nemají trvalý pobyt).  Vyzýváme občany, aby nezatajovali osoby žijící ve společné domácnosti a řádně za ně platili. Tyto osoby využívají k běžnému životu vodu a vytvářejí tedy vodu odpadní, která je odváděna do kanalizace a je nutné ji čistit.

Vyzýváme občany, kteří ještě nemají uhrazeno stočné za rok 2018, případně starších let, aby tak neprodleně učinili.

Dotazy ohledně stočného můžete zasílat na e-mail: prutes@obecprusanky.cz.

TKO

Výše místního poplatku za tuhý komunální odpad pro rok 2019 zůstává ve stejné výši – tedy 400,- Kč/osobu/rok. Platí ji všechny osoby mající trvalý pobyt v naší obci. Splatnost poplatku je do 28. 2. 2019 a platí se vždy bez výjimky za všechny osoby žijící ve společné domácnosti najednou. Pokud budete platit bankovním převodem nebo složenkou, nezapomeňte se zhruba týden po platbě na OÚ zastavit pro nálepku – kdykoli a bez čekání ve frontě.

Psi

Stejná zůstává i výše poplatku za psa – 100,- Kč/pes/rok, splatnost je rovněž do 28. 2 .2019. I tento poplatek můžete zaplatit převodem nebo složenkou. Pokud si pořídíte nového psa, musíte ho přihlásit do evidence od jeho tří měsíců. Jestliže váš pes uhyne, jste povinni tuto skutečnost neodkladně nahlásit na OÚ.  Pokud u vás letos k takovým událostem došlo a nenahlásili jste je dosud na OÚ, učiňte tak prosím nejpozději do 19. 12. 2018, aby mohly být provedeny úpravy v evidenci pro rok 2019.

Nechory

Vodné, poplatek za vodoměr a stočné se platí od dubna 2019. Než půjdete platit, zjistěte si ve sklepě stav vašeho vodoměru. Stejně jako ostatní poplatky můžete i tyto platit složenkou nebo převodem, stačí telefonicky nebo mailem nahlásit stav vodoměru a my vám hned sdělíme výši platby.

Hřbitov

Komu v roce 2019 vyprší smlouva na nájem hrobového místa, obdrží v květnu výzvu k jeho uhrazení. Zároveň oznamujeme, že schránky nového kolumbária budou od ledna 2019 oficiálně k pronajmutí. Pronájem bude 100,- Kč na rok, tedy 1.000,- Kč na 10 let. Každý nový nájemce si zakoupí krycí desku z černé žuly, její cena je 1.000,- Kč, ta bude trvale jeho majetkem, zatímco schránku bude mít v pronájmu.

—–

Pokud budete platit složenkou nebo bankovním převodem, všechny potřebné informace najdete na stránkách obce: https://www.obecprusanky.cz/novy/mistni-poplatky-cenik-sluzeb-ou/
TKO, psa a vodné v Nechorách platíte na účet OÚ, stočné vždy na účet PRUTES (najdete ho úplně naspodu webové stránky). Uvádějte prosím správné VS a SS, jinak se může stát, že se nám nepodaří vaši platbu správně přiřadit.

                                                                                                                      Jana Kamenská

Mohlo by se vám líbit...