Poplatky pro rok 2020

V pátek 28. února končí splatnost poplatků TKO a Psi!

Nabízíme souhrnné informace o poplatcích v obci Prušánky pro rok 2020.

č. účtu: 2526671/0100  –  Obec Prušánky

TKO  (popelnice)                   SS: 222           VS: č. domu             450,- Kč / osoba / rok

Poplatek za psa                    SS: 888           VS: č. domu              100,- Kč / zvíře / rok

č. účtu: 35-7986630237/0100 – Prutes Prušánky, příspěvková organizace

stočné                                     SS: č. domu      VS: 111                    810,- Kč / osoba / rok

*****************************

Stočné na rok 2020

Na základě kalkulace bylo stanoveno stočné pro rok 2020, stejně jako loni, ve výši 810,- Kč za osobu a rok.

Splatnost prvního pololetí je koncem června, druhého pololetí koncem listopadu. Splácení jiným způsobem je možné pouze po předchozí domluvě.

Stočné bude vybíráno od osob s trvalým bydlištěm v obci Prušánky (pokud neprokážou pobyt jinde) a osob žijících v obci Prušánky (i když zde nemají trvalý pobyt).  Vyzýváme občany, aby nezatajovali osoby žijící ve společné domácnosti a řádně za ně platili. Tyto osoby využívají k běžnému životu vodu a vytvářejí tedy vodu odpadní, která je odváděna do kanalizace a je nutné ji čistit.

Vyzýváme občany, kteří ještě nemají uhrazeno stočné za rok 2019, případně starších let, aby tak neprodleně učinili.

Dále vyzýváme občany, kteří v roce 2019 nepodepsali novou smlouvu na stočné, aby se dostavili na obecní úřad do 1. patra, dveře č. 12.

Dotazy ohledně stočného můžete zasílat na e-mail: prutes@obecprusanky.cz.

TKO

Výše místního poplatku za tuhý komunální odpad pro rok 2020 činí 450,- Kč/osobu/rok. Platí ji všechny osoby mající trvalý pobyt v naší obci. Splatnost poplatku je do 28. 2. 2020 a platí se vždy bez výjimky za všechny osoby žijící ve společné domácnosti najednou. Pokud budete platit bankovním převodem nebo složenkou, nezapomeňte se zhruba týden po platbě na OÚ zastavit pro nálepku – kdykoli a bez čekání ve frontě.

Psi

Poplatek 100,- Kč/pes/rok, podle vyhlášky má poplatník ohlašovací povinnost, která říká, že poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

Nechory

Vodné, poplatek za vodoměr a stočné se platí od dubna 2020. Než půjdete platit, zjistěte si ve sklepě stav vašeho vodoměru. Stejně jako ostatní poplatky můžete i tyto platit složenkou nebo převodem, stačí telefonicky nebo mailem nahlásit stav vodoměru a my vám hned sdělíme výši platby.

Hřbitov

Komu v roce 2020 vyprší smlouva na nájem hrobového místa, obdrží v červnu výzvu k jeho uhrazení. Pronájem schránky v kolumbáriu 100,- Kč na rok, tedy 1.000,- Kč na 10 let. Každý nový nájemce si zakoupí krycí desku z černé žuly, její cena je 1 000,- Kč, ta bude trvale jeho majetkem, zatímco schránku bude mít v pronájmu.

Cena za pronájem hrobového místa činí 38,- Kč/m2/rok (5,- Kč nájem, 33,- Kč služby).

—–

Pokud budete platit složenkou nebo bankovním převodem, všechny potřebné informace najdete na stránkách obce: https://www.obecprusanky.cz/novy/mistni-poplatky-cenik-sluzeb-ou/
TKO, psa a vodné v Nechorách platíte na účet OÚ, stočné vždy na účet PRUTES (najdete ho úplně naspodu webové stránky). Uvádějte prosím správné VS a SS, jinak se může stát, že se nám nepodaří vaši platbu správně přiřadit.

                                                                                                                      Jana Kamenská

Mohlo by se vám líbit...