Poplatky a stočné

Zpravodaj 3/2015: Splatnost poplatku za vývoz popelnic byla 28. února 2015. Přesto nemají někteří občané dodnes uhrazen tento zákonný poplatek. Tímto je vyzýváme, aby platby provedli okamžitě. Pro úplnost dodáváme, že poplatek za vývoz popelnic je povinna platit každá osoba, která má na území obce Prušánky trvalý pobyt bez ohledu na to, kde se momentálně zdržuje. Cena za osobu pro rok 2015 je 400,- Kč. Žádáme tedy o součinnost vás, kteří máte například děti či známé žijící mimo obec, ale mající zde trvalé bydliště, abyste jim dali tuto skutečnost na vědomí. Dne 26. října 2015 budou na nezaplacené pohledávky za vývoz popelnic vystaveny platební výměry a tyto následně po dlužnících vymáhány.

Poplatek za psa je povinna zaplatit každá osoba, která psa vlastní. Sazba poplatku pro rok 2015 je 100,- Kč za každého psa, bez ohledu na plemeno a pohlaví psa.

Odvádění a čištění odpadních vod neboli stočné je v naší obci stanoveno paušální částkou na osobu a rok, v roce 2015 je to 730 Kč. Povinnost platit za stočné se vztahuje i na osoby, které v obci žijí a nejsou zde přihlášeny k trvalému pobytu. Pokud žijí na území obce, spotřebovávají zde vodu, vypouští ji do kanalizace, je tato odpadní voda následně čištěna na čistírně odpadních vod v Prušánkách. Stočné musí být v plné výši zaplaceno do 30. listopadu. Platit můžete i bankovním převodem, zde jsou údaje:

číslo účtu PRUTES Prušánky: 35-7986630237/0100, VS: číslo popisné.

Pokud víte, že není ve vašich možnostech zaplatit uvedené poplatky, přijďte si domluvit splátkový kalendář na Obecní úřad v Prušánkách.

                                                                                                                 Kateřina Šiprová

Mohlo by se vám líbit...