Poplatky pro rok 2018

Stočné pro rok 2018

Na základě kalkulace bylo stanoveno stočné pro rok 2018 ve výši 800 Kč za osobu a rok. Po schválení ceny Zastupitelstvem obce Prušánky bude ceník vyvěšen na úřední desce, vyhlášen místním rozhlasem a zveřejněn na webových stránkách obce. Splatnost prvního pololetí je koncem června, druhého pololetí koncem listopadu. Platbu můžete rozdělit na dvě poloviny, jiné splácení po částech pouze po domluvě. Stočné bude vybíráno od osob s trvalým bydlištěm v obci Prušánky (pokud neprokážou celoroční pobyt jinde) a osob žijících v obci Prušánky (i když zde nemají trvalý pobyt). Vyzýváme občany, aby nezatajovali osoby žijící ve společné domácnosti a řádně za ně platili. Protože tyto osoby, i když nemají v obci trvalý pobyt, využívají k běžnému životu vodu a vytvářejí tedy vody odpadní, které jsou odváděny do kanalizace a je nutné je čistit. Stále je v obci několik obydlených domů, které nejsou napojeny na kanalizaci. Dle zákona O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu může příslušný obecní úřad rozhodnutím nařídit vlastníku nemovitosti napojení se na kanalizaci, pokud to technické podmínky umožňují. Podnikatelům bude zaslána za stočné roku 2017 faktura. Proto žádáme podnikatele, kteří platí dle skutečné spotřeby vody, aby nám nahlásili stav vodoměru (nejlépe doložili kopii VaK Hodonín za vodu).

                                                                                             Kateřina Šiprová, účetní PRUTES

TKO

Výše místního poplatku za tuhý komunální odpad pro rok 2018 zůstává ve stejné výši – tedy 400,- Kč/osobu/rok. Platí ji všechny osoby mající trvalý pobytem v naší obci. Splatnost poplatku je do 28. 2. 2018. a platí se vždy bez výjimky za všechny osoby žijící ve společné domácnosti najednou. Pokud budete platit bankovním převodem nebo složenkou, nezapomeňte se zhruba týden po platbě na OÚ zastavit pro nálepku – kdykoli a bez čekání ve frontě.

Psi

Stejná zůstává i výše poplatku za psa – 100,- Kč/pes/rok, splatnost je rovněž do 28. 2 .2018.        I tento poplatek můžete zaplatit převodem nebo složenkou. Pokud si pořídíte nového psa, musíte ho přihlásit do evidence od jeho tří měsíců. Jestliže váš pes uhyne, jste povinni tuto skutečnost neodkladně nahlásit na OÚ.  Pokud u vás letos k takovým událostem došlo a nenahlásili jste je dosud na OÚ, učiňte tak prosím nejpozději do 19. 12. 2017, aby mohly být provedeny úpravy v evidenci pro rok 2018.

Nechory

Vodné, poplatek za vodoměr a stočné se platí od dubna 2018. Než půjdete platit, zjistěte si ve sklepě stav vašeho vodoměru. Stejně jako ostatní poplatky můžete i tyto platit složenkou nebo převodem, stačí telefonicky nebo mailem nahlásit stav vodoměru a my vám hned sdělíme výši platby.

Pokud budete platit složenkou nebo bankovním převodem, všechny potřebné informace najdete na stránkách obce: https://www.obecprusanky.cz/novy/mistni-poplatky-cenik-sluzeb-ou/
TKO, psa a vodné v Nechorách platíte na účet OÚ, stočné vždy na účet PRUTES (najdete ho úplně naspodu webové stránky). Uvádějte prosím správné VS a SS, jinak se může stát, že se nám nepodaří vaši platbu správně přiřadit.

                                                                                                                      Jana Kamenská

Mohlo by se vám líbit...