Přehledně: harmonogram otevírání provozoven a prodejen

Vláda schválila podrobný plán postupného uvolňování restriktivních opatření od 11. května 2020, který by měl platit v případě, že se bude dařit držet šíření koronaviru pod kontrolou. Díky příznivé situaci plán o dva týdny urychlila, poslední vlna rozvolňování tedy nově přijde 25. května. V plném rozsahu se do července výuka do škol nevrátí. Jako poslední by mohli jít do školy žáci druhého stupně základních škol a středoškoláci. Od 11. května se budou moci nově konat společenské a sportovní akce s účastí do 100 osob.

zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3076715-prehledne-kdy-se-maji-otevrit-restaurace-kdy-kadernictvi-vlada-zverejnila-harmonogram?fbclid=IwAR3wVGhaR1kZ3q_39fOTyPyiT37ZySEe95lzq_-h9ee6r_u4iZIcCYcPP4U

Předpisy a nařízení platná od 11. 5. 2020

 

Co už platí od 27. dubna

V tento den otevřely všechny maloobchodní provozovny do 2500 metrů čtverečních. Zatím to však neplatí pro ty, které se nacházejí v nákupních centrech nad pět tisíc metrů čtverečních, pokud nedisponují samostatným vchodem z venkovních prostor.

Jejich otevření doprovázejí důležité preventivní požadavky. Patří mezi ně dodržování odstupů dva metry, respektive na jednoho zákazníka by mělo být počítáno s nejméně 10 metry čtverečními prodejní plochy. Na místě musí být dostupná dezinfekce rukou. Nezbytné jsou roušky u zákazníků i zaměstnanců. Personál bude pracovat v rukavicích a rukavice budou pro klienty na vyžádání. Plochu provozovny je možné přehradit páskou nebo jiným vhodným způsobem, aby respektovala maximální dočasně povolený výměr.

Specifika jsou i pro práci se zbožím. Nepovoluje se zkoušení oblečení, takže nebudou otevřeny zkušební kabinky. V případě vrácení zákazníkem v rámci reklamace ponechá provozovatel zboží tři dny v „karanténě“ bez použití. Uloží ho v obalu do kontejneru/krabice s nápisem „Karanténa“ a uvedenou dobu nebude se zbožím nemanipulovat ani vracet do prodeje. Zkoušení zboží by mělo podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) být možné od 11. května.

Fungovat mohou od 27. dubna také posilovny bez zázemí či autoškoly, otevřít smějí i knihovny a vnější prostory zoologických, dendrologických a botanických zahrad. I v těchto případech je třeba dodržovat určitá hygienická pravidla.

Například pro knihovny platí, že po vrácení knihy je nutné ji odložit bokem do krabice/boxu s označením „Karanténa“, další manipulace s ní bude umožněná až po uplynutí následujících dvou dnů. Pracovníci knihoven by měli nosit rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím. U vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.

Ne všechny knihovny vládní možnosti na otevření využily. Například většina poboček Městské knihovny v Praze otevře až v pondělí 4. května. Podle ředitele Tomáše Řeháka nebylo možné ze dne na den uvést knihovny do běžného provozu. Ústřední městská knihovna na Mariánském náměstí otevře až o týden později.

Posilovny a fitness centra se otevírají bez možnosti využití zázemí, jako sprchy a šatny. Podle ministra zdravotnictví do zákazu nespadají toalety. Mezi hygienické požadavky na provoz patří zejména omezení kapacity při zachování principu rozestupů minimálně 10 metrů čtverečních na cvičícího, vstup a cvičení pouze se zakrytými ústy a nosem a zajištění dezinfekce strojů, nářadí a míst, kde klient prochází. Je také možné realizovat individuální tréninky. V sálech na stacionární skupinová cvičení bez osobního kontaktu by měla být zachována vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími minimálně dva metry a dodržena maximální 8 cvičících plus trenér.

V případě zoologických, botanických a dendrologických zahrad zájemci o návštěvu budou moci využívat výlučně on-line nákup časových vstupenek bez možnosti jejich zakoupení na místě.

K rozvolnění opatření ohledně bohoslužeb došlo 24. dubna. Od tohoto dne se mohou konat náboženské obřady s účastí do patnácti lidí. Během nich je ale potřeba uplatnit preventivní hygienická opatření. Účastníci budou muset dodržovat rozestupy,  mít vydezinfikované ruce a po dobu bohoslužby mít na ústech roušku.

Rozvolnění opatření 27. dubna neplatí pro provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby).

Uvolnění se netýká ani kaváren, lahůdkářství, vinoték, pivoték s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko, restaurací, hospod, bufetů s výjimkou prodeje přes výdejní okénko, školních jídelen s výjimkou výdeje přes výdejní okénko mimo provozovnu a zaměstnaneckého stravování s výdejem jídla pro veřejnost.

Od 11. května

Aktualizovaný vládní plán pro tento den počítá s otevřením prodejen v nákupních centrech, provozoven nad 2500 metrů čtverečních mimo nákupní centrarestaurací s výdejními okénky či zahrádkami, kadeřnictví. Harmonogram počítá i s otevřením venkovních prostor zámků, hradůskanzenůvenkovními tréninkovými aktivitami profesionálních sportovců.

Od pondělí 11. května budou moct lidé navštívit také společenské a kulturní akce, jakými jsou například kina, divadla, koncerty či cirkusy. Podle vládního nařízení bude platit maximální účast 100 lidí. Stejné číslo bude platit i pro svatby.

V divadlech bude možné obsadit jen každou druhou řadu, v kinech by mělo dvojici diváků od dalších oddělit minimálně jedno volné sedadlo. Do muzeí, galerií a výstavních síní bude smět po jejich otevření jen 100 lidí současně a maximálně jeden člověk na každých deset metrů čtverečních.

Od 25. května

Od 25. května budou podle nového plánu v provozu vnitřní prostory restaurací, hotely, kempy, dosud nepovolené taxislužby či divadla. Kabinet chce ještě specifikovat, jestli zvýší povolený počet pro účast na kulturních, společenskýchsportovních akcích. Uvolněny má být také provoz vnitřních prostor botanických a zoologických zahrad.

ŠKOLY SE NEOTEVŘOU NAJEDNOU

Ministr školství Robert Plaga (ANO) řekl, že postupné otevírání bude platit i pro školy. Nejméně se počítá s návratem žáků 2. stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků.

Co už platí od 27. dubna

Vrátit se mohli studenti všech ročníků vysokých škol, a to za účelem konzultací, zkoušení, či praxe. I to má svá omezení. Při společných aktivitách jich může být maximálně pět. Mohly by se tak konat například státnice či rigorózní zkoušky.

Povolena je také osobní přítomnost všech studentů na klinické a praktické výuce. Rovněž jsou umožněny individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury. Studenti se také mohou osobně dostavit na konzultaci nebo na zkoušení do pěti osob.

Studentům se rovněž povoluje účast na laboratorní, experimentální nebo umělecké práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci bakalářského, magisterského nebo doktorského studia za přítomnosti nejvýše pěti osob.

Od 11. května

Pokud to situace dovolí, mohly by se v tento den otevřít školy pro maturanty, jde například o konzultace s pedagogy.

Škola se také otevře pro žáky 9. ročníků základních škol. Výuka bude dobrovolná a omezena doporučením, aby se v jedné skupině učilo pouze patnáct dětí bez možnosti průběžně složení skupiny měnit. Družiny fungovat nebudou. O nošení roušek má rozhodnout v hodině učitel, povinně je budou žáci nosit ve společných prostorách škol. Vedení škol bude muset zajistit, aby se žáci před školou neshlukovali.

Na vysoké školy se budou moci vrátit studenti všech ročníků. I zde bude platit podmínka maximální kapacity 15 posluchačů, ale ta se nebude vztahovat na klinickou a praktickou výuku. Plně obnovena bude prezenční výuka ve školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech nebo ve školách při zdravotnickém zařízení.

Od 25. května

Podle aktualizovaného harmonogramu bude v tento den možnost osobní
přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity
nepovinného charakteru formou školních skupin. Maximální počet ve skupině bude opět omezen na 15 žáků. Vláda upozornila, že rozložení těchto skupin nebude možné měnit.

Po 1. červnu

Po tomto termínu počítá ministerstvo školství s prvními maturitními zkouškami. V červnu se pak odehrají také přijímací zkoušky na střední školy. Formou třídních hodin či konzultací by se do škol mohli v posledním měsíci školního roku vrátit i žáci druhého stupně základních škol a středoškoláci, netýká se to studentů posledních ročníků.

***

24. 4. 2020: Díky příznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu nemoci covid-19 vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání ve čtvrtek 23. dubna 2020 schválila rychlejší scénář uvolňování mimořádných karanténních opatření. Od pátku byla změněna pravidla omezení volného pohybu osob a lidé mohou chodit na veřejnosti či sportovat v až desetičlenných skupinkách. Od pondělí budou moci otevřít i provozovny až do 2 500 metrů plochy s výjimkou těch v nákupních centrech.

Od pátku 24. dubna se změní pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti. Pohyb venku a při sportování bude omezen na nanejvýš desetičlenné skupiny, pokud nejde o rodinné příslušníky či výkon profese, a lidé si musí od sebe udržovat alespoň dvoumetrový odstup. Věřící se budou moci zúčastnit bohoslužeb, pokud jich v kostele či sboru nebude více než patnáct najednou a dodrží stanovená hygienická pravidla. Povolena je i spolková činnost, které se nesmí účastnit najednou více než deset osob.Vláda Andreje Babiše také rozhodla, že urychlí naplánovaný scénář otevírání obchodů a provozoven. Od pondělí 27. dubna tak budou moci kromě již avizovaných menších krámků a provozoven otevřít i ty větší, a to až do 2 500 metrů prodejní plochy. Od pondělí mohou spustit provoz také posilovny, fitness centra a tělocvičny, ovšem bez možnosti využívat šatny a sprchy, autoškoly či zoologické a botanické zahrady s výjimkou uzavřených pavilonů.

Povolení se nadále netýká provozoven ve velkých nákupních centrech nad 5 000 m2, které nemají vlastní vstup zvenku, stravovacích zařízení s výjimkou prodeje výdejním okénkem a také provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka. Všichni provozovatelé budou muset splnit přísné hygienické podmínky a nároky, například na dodržování nejméně dvoumetrového odstupu mezi zákazníky, na dezinfekci či na vybavení prodejen. Například zákazníci v prodejnách s oblečením si nebudou moci zboží zkoušet, zoologické zahrady zase mohou prodávat vstupenky jen on-line a to tak, aby se v areálu nenacházelo více než 150 osob na hektar plochy. Urychlit by se mohly i další vlny uvolňování, jak uvádí tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu.

Od pondělí také platí, že na konzultace, klinickou a praktickou výuku a praxi na vysoké škole či do vysokoškolské knihovny mohou začít individuálně chodit i studenti nižších ročníků.

Ministři od pondělí 27. ledna také na návrh Ministerstva vnitra změnili pravidla pro překračování státních hranic. Okruh cizinců, kteří mohou za vládou stanovených podmínek vstoupit do České republiky, se rozšířil o občany EU, kteří přijíždějí za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo jako studenti vysokých škol ze zemí EU. Pro české občany a cizince s trvalým pobytem nově platí, že buď při návratu do ČR předloží potvrzení o negativním testu na covid-19, nebo půjdou do karantény. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda také souhlasila s rozhodnutím ministra zdravotnictví zrušit zákaz přijímat pacienty do lázeňské rehabilitační péče. Lázeňská zařízení budou ale moci ubytovávat klienty jen po jednom v pokoji s výjimkou členů společné domácnosti, omezeno bude i společné stravování a skupinové procedury. Ministerstvo zdravotnictví také snížilo nároky na vyčlenění lůžek pro klienty sociálních služeb s prokázaným onemocněním covid-19 v krajských a pražských zařízeních lůžkové péče, a to z 60 na alespoň 10 lůžek na 100 000 obyvatel.

Vláda schválila rovněž návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu, který předloží Parlamentu k projednání ve stavu legislativní nouze. Cílem mimořádného zákona je pomoci spolkům a sportovním organizacím, které byly postiženy dopady koronavirové krize. Na tyto neziskové organizace se totiž nevztahuje žádný ze zatím vládou vypsaných programů na pomoc ekonomickým subjektům. Vláda proto navrhuje v tomto směru rozšířit pravomoci Národní sportovní agentury, aby mohla připravit návrh příslušného dotačního programu.

Vláda vzala na vědomí také realizaci Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval, do které se ode dneška zapojilo pět velkých zdravotnických zařízení v České republice s cílem zjistit na základě reprezentativního vzorku testů na přítomnost protilátek nemoci covid-19, kolik osob v České republice tuto nemoc prodělalo a má proti ní v těle vytvořené protilátky. Informace o studii obsahuje tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví.

Výsledky jednání vlády: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-23-dubna-2020-181165/.

Vydáno 23. 4. 2020:

Od pondělí 27. dubna:

 • provozovny do 2500 m2 s vchodem z ulice
 • autoškoly
 • posilovny a fitness centra bez sprch, šaten a sociálních zařízení
 • bohoslužby do 15 osob
 • knihovny
 • zoologické a botanické, dendrologické zahrady bez vnitřních pavilonů
 • prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech

Od pondělí 11. května:

 • všechny provozovny v obchodních centrech
 • provozovny nad 2500 m2, které nejsou v nákupních centrech
 • zahrádky v restauracích, hospodách, bufetech, kavárnách, vinotékách, pivotékách (zároveň stále platí prodej přes výdejové okénko)
 • holičství, kadeřnictví
 • pedikúry, manikúry
 • solária
 • kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby
 • muzea, galerie
 • hradym zámky, skanzeny (venkovní prostory)
 • venkovní tréninkové aktivity pro profesionální sportovce s vyloučením veřejnosti

Od pondělí 25. května budou otevřeny:

 • vnitřní prostory restaurací, bufetů, hospod, vináren, kaváren, pivoték
 • hotely a další ubytovací služby
 • nelicencované taxislužby
 • tetovací salóny (piercing)
 • divadla, zámky, hrady (vnitřní prostory)
 • zotavovací akce pro děti do 15 let
 • hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků
 • kulturní, společenské i sportovní akce (počet osob bude specifikován)
 • svatby
 • zoo (včetně vnitřních pavilonů)

Opatření o uzavření provozoven vláda zavedla 12. března. Postupně je rozvolňuje. Od začátku zůstaly otevřené supermarkety, lékárny, květinářství nebo drogerie. Před Velikonocemi přišla první vlna uvolnění a otevřít se mohly stavebniny nebo hobby markety. Druhá vlna uvolnění přišla toto pondělí.

***

Vydáno 15. 4. 2020:

Od pondělí 20. dubna budou moci opět začít fungovat řemeslníci, farmářské trhy, budou se moci konat malé svatby či individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách. Jako součást scénáře postupného uvolňování platnosti vyhlášených mimořádných opatření to na jednání v úterý 14. dubna 2020 naplánovala vláda Andreje Babiše.

Vládní plán na postupnou normalizaci života v České republice v souvislosti s rozvolňováním preventivních karanténních opatření má pět etap. Scénář, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a odborníky-epidemiology, projednala vláda. První fáze uvolňování je naplánována na pondělí 20. dubna a měla by se týkat provozoven řemeslníků, autobazarů a autosalónů, farmářských trhů a tréninků profesionálních sportovců na venkovních sportovištích za přesně definovaných podmínek. Povoleny budou také svatby s účastí do deseti osob při dodržení specifických hygienických podmínek.

Celý proces, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, by měl prozatím vyvrcholit v pondělí 8. června, kdy by měly být otevřeny i ty největší provozovny, nákupní centra, vnitřní prostory stravovacích provozoven, divadla, zámky či sportovní akce s účastí do 50 osob. To by znamenalo, že by se k tomuto datu mohly začít bez diváků a v omezeném režimu začít hrát i profesionální soutěže v kolektivních sportech, avšak bez diváků.
Harmonogram uvolnění podnikatelských aktivit a dalších činností

Podobný scénář byl ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připraven i pro školy v České republice. Nejprve, od pondělí 20. dubna, budou povoleny individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách při maximálním počtu do pěti osob na jednom místě. Maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria na konzervatořích a vyšších odborných školách a omezené praktické vyučování bude možné uskutečnit nejdříve po 1. červnu a přijímací zkoušky na střední školy poté až v průběhu června. Scénář zatím počítá také s návratem do škol pouze pro děti 1. stupně základních škol, a to ještě jen v početně omezených skupinách na patnáct dětí a jedno dítě v lavici. Žáci druhého stupně by mohli do školy až v průběhu června, a to opět jen v menších skupinkách formou třídnických hodin.
Harmonogram uvolňování opatření ve školství i v podnikatelských aktivitách

Ministři schválili také další nasazení profesionálních vojáků. Příslušníci Armády ČR budou moci nově vypomáhat v případech nedostatku či přetížení zaměstnanců v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, pokud jejich zřizovatelé nebudou schopni potřebné personální kapacity zajistit vlastními silami. Armáda je připravena vyčlenit až 360 vojáků. Více v tiskové zprávě Ministerstva obrany.

Vláda schválila také návrh na zajištění péče o děti zaměstnanců Úřadu práce České republiky a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení. Školní kapacity pro tyto děti musí zajistit krajští hejtmani a primátor hlavního města Prahy, stejně jako už teď museli zajistit péči o děti do 10 let například zaměstnanců bezpečnostních sborů či poskytovatelů zdravotních služeb. Vláda tím chce umožnit zaměstnancům těchto úřadů, kteří jsou v současné době velmi pracovně vytíženi vyřizováním administrativy v souvislosti s pomocí osobám a firmám postiženým koronavirovou krizí, aby se mohli plně věnovat své práci.

Vláda vzala na vědomí informaci Ministerstva zdravotnictví o operativním nákupu zdravotnických prostředků, přístrojů zdravotnické techniky a dalšího vybavení určeného pro poskytovatele zdravotních služeb a další potřebné subjekty v souvislosti s opatřeními k zamezení šíření nemoci COVID-19. Ministerstvo objednalo 359 přístrojů pro umělou plicní ventilaci a 520 kusů termokamer. Celkem 44 kusů plicních ventilátorů již bylo dodáno do skladu Státních hmotných rezerv.

Ministři také souhlasili s poskytnutím materiálního daru Republice Severní Makedonie. Česká republika pošle Severní Makedonii milion ochranných roušek na pomoc se zvládnutím epidemie koronaviru SARS CoV-2.

Zdroj: https://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-projednala-navrh-postupneho-uvolnovani-mimoradnych-opatreni_18995_1.html

Mohlo by se vám líbit...