Prázdninové slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé,

v uplynulém čtvrtletí jsme zažili výjimečnou krizovou situaci světového rozsahu, jakou nepamatuje několik generací a s následky, které si zatím ani zcela neumíme představit, ale které zcela jistě zasáhnou do všech oblastí našich životů. A možná to bude trvat i několik let, než se z toho zcela vzpamatujeme a vrátíme se ke standardům, na které jsme byli zvyklí. Ale jak se říká, na všem zlém bývá i něco dobrého. Tím dobrým je to, jak jsme se dokázali v té nejtěžší fázi epidemie vzájemně semknout, podporovat se a pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebovali. Nejvíce se to projevilo spontánní domácí výrobou roušek, se kterou jsme začali dříve, než začaly přicházet jakékoliv příkazy či doporučení zvenčí. Ať už to byly maminky na mateřské, naše seniorky a vlastně všichni, co oprášili roky nepoužívané „mašiny“ a začali šít. Jiní přispěli vhodnými látkami, gumičkami, šňůrkami… Prostě všemožnými materiály, kterých bylo třeba. Tato vlna solidarity mě velmi potěšila a všem za tuto pomoc děkuji. Chci poděkovat také našim lékařům, zdravotníkům, prodavačkám, pečovatelům, hasičům, policii, všem, kteří „stáli v první linii“ a nehleděli na čas a své osobní pohodlí a pomáhali ze všech sil. Poděkování zaslouží také všichni učitelé, kteří okamžitě začali s výukou našich dětí „na dálku“ s maximálním nasazením a snahou o to, aby proces vzdělávání utrpěl nepřítomností dětí ve školách co nejméně. A samozřejmě velký dík patří také rodičům, kteří roli „domácích učitelů“ naplňovali dle svých nejlepších schopností a dovedností. A děkuji úplně všem za to, že jsme to zvládli.

Pomalu se vracíme do normálního stavu a dosud platná omezení se postupně uvolňují. S tím také souvisí návrat ke kulturním akcím. Častá otázka je, zda letos budou hody. Ano, hody budou. Bude „zelené“, budou kolotoče. Samozřejmě za dodržení těch podmínek, které budou v tu dobu platné a o kterých budeme včas informovat, stejně jako o případných drobných změnách, budou-li třeba.

Koncem srpna uspořádáme také naše tradiční rozloučení s prázdninami v parku u koupaliště se zajímavým programem pro děti a mládež a s letním kinem.

Přeji vám krásné letní dny, hezkou dovolenou, a hlavně ať jsme zdraví a ať se ten zlý virus už nikdy nevrátí 🙂

Váš starosta Lubomír Zahradník

Mohlo by se vám líbit...