Prázdninové slovo starosty

Zpravodaj 2/2018:

Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé,

začínají prázdniny, léto je v plném proudu, většina z nás se chystá na zaslouženou dovolenou. V tomto mém příspěvku Vás chci především informovat o tom, co ještě chceme v obci dokončit v letošním roce a co plánujeme v následujících měsících.

Mnozí z Vás si jistě všimli, že se nám poněkud „zadrhly“ práce na dokončení slavnostního areálu za kostelem. Také z tohoto zdržení nemám radost, ale dobrá zpráva je, že se již zablesklo na lepší časy. Po několika měsících se nám konečně podařilo ve výběrovém řízení vybrat firmu, která začíná pracovat na dokončení projektu a půjde-li vše podle plánu, měla by být celá akce dokončena do konce září tohoto roku.

V průběhu prázdnin se také začne s dlouho očekávanou rekonstrukcí chodníků na hřbitově a s rekonstrukcí hřbitovní zdi, do které přibude tzv. kolumbárium, což jsou místa na uložení uren.

Do konce roku také ještě chceme vybudovat bezbariérový přístup do kulturního domu a začít s rekonstrukcí chodníků v obci včetně vybudování přístřešků a laviček na autobusových zastávkách. Na tuto akci jsme zažádali o dotaci a její provedení je samozřejmě závislé na tom, zda bude žádosti vyhověno. Věřím ale, že bude.

Do vinobraní bude také ukončena probíhající rekonstrukce uliček v Nechorách, kde probíhají intenzivní práce.

Všechny tyto stavební činnosti dočasně omezují a do budoucna ještě omezí všechny z nás, ale výsledek určitě bude stát za to! V této souvislosti Vás znovu žádám o trpělivost a shovívavost na všech místech, kde se cokoliv buduje či opravuje a zároveň Vás prosím o zvýšenou opatrnost při pohybu na těchto místech.

Na závěr si Vás také dovoluji pozvat na nadcházející prázdninové kulturní a sportovní akce, jako je Noční soutěž hasičů o pohár starosty obce (4.8.), na naše tradiční Hody (12.-14.8.) a také na Rozloučení s prázdninami s letním kinem (24.8.). Po prázdninách to pak bude Zarážání hory (1.9.) a tradiční Vinobraní (15.9.).

Milí spoluobčané, přeji Vám do nadcházejících prázdninových dnů dobrou náladu, pohodu a alespoň několik dnů krásné, slunečné dovolené ať už se sportem, anebo jen tak, s obyčejným odpočinkem v prostředí, kde se budete dobře cítit ve společnosti své rodiny a přátel.

Lubomír Zahradník, starosta obce

Mohlo by se vám líbit...