Přijaté dotace do rozpočtu obce

Komunitní centrum Prušánky
Předmětem projektu je rekonstrukce obecní veřejné budovy. Realizací projektu bude provedena potřebná vnitřní i venkovní oprava budovy, která bude poté sloužit jako plnohodnotné a funkční místo pro setkávání maminek s dětmi na mateřské dovolené, dětí, mládeže a seniorů, kteří budou moci vnitřní i venkovní prostory opraveného objektu využívat ke svým volnočasovým aktivitám.

Zahájení stavby: září 2019
Odevzdání dokončené stavby: duben 2020
Rozpočtové náklady: 2 528 597 Kč + 21% DPH
Dodavatel stavby: MSO servis spol. s r.o.

Ministerstvo životního prostředíVětrolam za ul. Moravská  Rozpočet 2 000 000 Kč   Dotace 65 %

sfzp

Ministerstvo životního prostředíRevitalizace vodní nádrže u ZŠ   Rozpočet 2 000 000 Kč   Dotace 65 %

sfzp

Úvod   Chodníky ul. Nová, ul. Příční    Rozpočet 6 000 000 Kč    Dotace 85 %

 

Přírodní zahrada mateřské školy

Přírodní zahrada mateřské školy

Název projektu: Přírodní zahrada mateřské školy – Prušánky Program: Národní program Životní prostředí Popis projektu: Projekt si klade za cíl revitalizovat stávající školní zahradu mateřské školy v Prušánkách na přírodní školní zahradu, která bude podnětným místem...