PRUTES

Čistírna odpadních vod se nachází v areálu bývalého JZD a zabezpečuje čištění odpadních vod přiváděných kanalizací z obce Prušánky a z obce Moravský  Žižkov. Dalším zařízení spadající pod čistírnu je přečerpávačka na ulici Lomená. Celé zařízení spojené s čištěním odpadních  vod často označujeme jako ČOV. Majitelem kanalizační sítě a ČOV je obec Prušánky, která zřídila příspěvkovou organizaci PRUTES Prušánky, aby ČOV provozovala.

Stočné se stanovuje pro každý kalendářní rok na základě kalkulace. Pro rok 2017 je stočné 772,- Kč / osoba. Cena za stočné je tedy stanovena paušálně za osobu a rok a to z toho důvodu, že mnoho domácností využívá kromě vody z vodovodního řadu i vodu například ze studní či dešťových nádrží, která se tedy neprojeví na stavu vodoměru, ale odteče do kanalizace a následně se musí čistit.

ceník stočné r. 2015 kalkulace stočné r. 2015 vyúčtování stočné r. 2015 kalkulace stočné r. 2016 ceník stočné r. 2016 kalkulace stočné r. 2017 ceník stočné r. 2017 finanční plán r. 2017 rozpočtový výhled r. 2017