První setkání prvňáčků

Zpravodaj 3/2017: Prázdniny rychle uběhly a děti se začaly pomalu chystat do školy. Většina z dětí se těší na své kamarády a na vzájemné povídání o prožitém prázdninovém dobrodružství. Budoucí prvňáčky čeká nové prostředí školy i třídy, spolužáci i paní učitelka. Abychom jim ve škole připravili příjemné seznámení, k tomu slouží naše tradiční setkání plné hraní a povídání. V letošním roce budou průvodci nových zážitků a zkušeností dětí první třídy kohoutek a slepička. Známou pohádku doplní i texty Michala Černíka „Kykyryký, dobrý den,“ které dětem přiblíží zajímavý svět zvířat a života na statku.

Děti si odpoledne společně s rodiči vytvořily postavu kohoutka, skládaly i třídily připravené obrázky a vytvořily praktické jmenovky. V tělocvičně je čekala cesta za kohoutkem a slepičkou s překonáváním různých překážek. A rodiče? Ti se nejen dívali na své děti, ale stihli se i vzájemně seznámit při krátké aktivitě „Lovci lidí“ a vzpomenout si na své oblíbené pohádky z dětství. V druhé části programu byl čas na základní informace o škole od pana ředitele Horňáka i praktické dotazy k první třídě. Na závěr děti předvedly svým rodičům veršovaný pozdrav. Společný úsměv a dobrá nálada při loučení byla příslibem, že se nejen děti, ale snad i dospělí se budou ve škole rádi setkávat.

Děkuji všem, kteří se podíleli na sobotním setkání. Velká účast rodičů i dětí byla pro nás všechny příjemnou odměnou.

Mgr. Luďka Trechová, uč. 1. třídy, foto: Blanka Čechová

Mohlo by se vám líbit...