Moravský rybářský svaz

Místní organizace Moravského rybářského svazu Moravská Nová Ves vznikla v červenci v roce 1971 osamostatněním od organizace Lanžhot. cs-4-sterkovnaOrganizace sdružuje dvě stě devadesát pět dospělých a třicet pět dětí z Moravské Nové Vsi, Prušánek a Mikulčic. Posláním rybářského svazu je vychovávat mládež a provádět výkon rybářského práva dle stanov rybářského svazu. Každoročně pořádáme rybářské závody pro mládež na rybníku v Mikulčicích při příležitosti Dne dětí. Tyto závody pro mládež se pořádají zdarma a mohou se zúčastnit všechny děti – rybáři i nerybáři. Na “štěrkovně” jsou veškeré závody pro dospělé zakázány z důvodu zařazení “štěrkovny” do pásma hygienické ochrany 1. stupně (PHO 1). Dne 7. 6. 1993 byla “štěrkovna” vyňata ze seznamu rybářských revírů a je vedena jako záložní zdroj pitné vody s přísnými nařízeními platnými pro PHO 1. Místní organizace obhospodařuje vodní plochu “štěrkoviště” na základě smlouvy VaK Hodonín a.s. Sportovní rybolov byl zrušen, provádí se regulační odlov na udici, jelikož vypuštění jezera není možné. Zarybnění provádí místní organizace na vlastní náklady. Posláním rybářů je nejenom ryby lovit, ale také se celoročně starat o pořádek kolem vody, vychovávat mládež ke kladnému vztahu k přírodě. V jednotlivých obcích jsou pod vedením zkušených rybářů děti k tomuto vedeny a vychovávány.

Kontakt: Jakubíček Jan, tel. 607 712 436 (Jednatel MO MRS Moravská Nová Ves)

Rybářské závody pro mládež

Rybářské závody pro mládež

Místní organizace Moravského rybářského svazu Moravské Nová Ves vás srdečně zve na tradiční rybářské závody pro mládež. Prušánečtí, kteří se hlásí pod tuto organizaci, každoročně posílají své zástupce a přiváží i ocenění. Akce se koná 30. května od...

Rybářské závody mládeže

Rybářské závody mládeže

Zpravodaj z Prušánek 2/2012: V sobotu 2.6.2012 uspořádala rybářská organizace Moravská Nová Ves rybářské závody mládeže do patnáctiti let v areálu „Cihelna“ v Mikulčicích. Závody se pořádají pod patronací obcí Mikulčice, Prušánky a Moravská Nová Ves, ze kterých jsou členové...