SDH Prušánky 1/2018

Letošní rok začal u našeho SDH klasicky, a to výroční schůzí, které se účastnili kromě členů SDH také starosta obce pan Lubomír Zahradník a místostarosta Jan Nosek. V loňském roce jsme oslavili stodvacáté výročí založení našeho sboru, účastnili se výročí v Čejkovicích a pomáhali obci při pořádání nejrůznějších kulturních akcí. Soutěžní družstvo se zúčastňovalo soutěží v Grand Prix Hodonín a výjezdová jednotka zasahovala u devětadvaceti událostí. Své referáty přednesli jednotliví vedoucí a poté se začaly vytyčovat plány na rok letošní. Opět jsme zažádali o krajské dotace na dovybavení jednotky ochrannými prostředky, bylo provedeno přezkoušení odborné přípravy za loňský rok a určeny termíny ke každoročnímu výcviku ve zdravotní způsobilosti, na plynovém polygonu a na stáži u HZS tentokráte na stanici v Břeclavi. Soutěžnímu družstvu se na poslední soutěži loňského ročníku poškodila mašina a tak byla na podzim odvezena do servisu. Pro sezonu letošní je tedy stroj po generální opravě a připraven nám pomáhat na cestě za těmi nejlepšími výsledky. Nakonec nás informoval pan místostarosta o dalších krocích ve výstavbě nové garáže, která by měla stát před zbrojnicí místo vagonu a buňky. Projektová dokumentace je zpracována a čeká se na vyhlášení příslušného dotačního programu, ze kterého by se stavba zainvestovala. Plánů je tedy na letošní rok dostatek, snad se podaří uskutečnit všechny.

Vaši hasiči

Mohlo by se vám líbit...