Sdružení Krásné místo

klubovnaOd konce roku 2001 působí v Prušánkách občanské sdružení Krásné místo, o. s. Podnětem k jeho vzniku byla potřeba získat a právně zajistit vhodné prostory pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže. Členové sdružení jsou etablováni z řad dobrovolníků, kteří se již několik let věnují práci s dětmi.

Cíle sdružení jsou v souladu s potřebami prevence před negativními a sociálně patologickými vlivy ve společnosti. Práce s dětmi a mládeží je jednou z prioritních činností sdružení, zvláště z důvodu, že dnešní děti a mládež jsou daleko více vystaveny vlivu negativních stránek společnosti. Jedná se zejména o tolerované užívání návykových látek (nikotin, alkohol, apod.), konzumní způsob života, úpadek morálních hodnot apod.

Mezi specifické cíle sdružení tedy patří organizování volného času dětí a mládeže. Dále výchova a vzdělávání, které je chápáno jako záměrné úsilí přivést děti a mládež k tomu, aby se učili z vlastní vůle, aby se ve vzájemné spolupráci rozvíjeli po stránce tělesné, duševní, sociální, kulturní i duchovní. V neposlední řadě také podpora zdravého rodinného života. Prostředkem k naplňování cílů sdružení jsou organizované schůzky skautů, výpravy, tábory či krátkodobé pobyty. Některými činnostmi se snaží o udržení lidových tradic.

kontakt: Karel Maděryč (předseda sdružení)

Pozvánka do areálu za kostelem

Pozvánka do areálu za kostelem

Sdružení Krásné místo zve všechny malé děti a jejich rodiče, prarodiče a kamarády do AREÁLU ZA KOSTELEM. Díky obětavosti osmi maminek je areál otevřen: ČERVEN – SRPEN 9:00 – 19:00 (pouze za příznivého počasí) 🚭 Do areálu je...