Senioři na dovolené

23Zpravodaj z Prušánek 2/2015:

Konečně už nastal den,
kdy se busem odvezem
z naší Moravěnky krásné.
Kam, no přeci do Čech, to je jasné.

Frymburk dneska je náš cíl,
a my, plní mladých sil
v penzionu Kovářov složíme své tělo,
po dlouhé cestě to už odpočinek chtělo.

Tak již po šesté jsme na společné dovolené. Jsou to Jižní Čechy – Frymburk. Velmi mile jsme byli překvapeni pěkným penzionem zvaný Kovářov. Osada Kovářov leží asi tři km od Frymburku. Po ubytování jsme se seznámili s okolím, pěkné procházky jsou až přímo k jezeru Lipno. Na radu místních občanů, že od úterý má pršet, měníme program. Hned v pondělí dopoledne jedeme na rozhlednu, na kterou se všichni těšíme. První „Stezka korunami stromů“ v České republice nás přímo nadchla. Stezka je dlouhá 675 m a je zakončena čtyřicetimetrovou vyhlídkovou věží. Odtud je fantastický výhled na část Lipenského jezera, Šumavu, Alpy. Zážitkem je nejdelší suchý tobogán v délce padesát dva metrů, který se vine kolem věže. Našli se z našeho zájezdu i odvážlivci, kteří tento tobogán vyzkoušeli.
Ještě ten den odpoledne na nás čekala krásná loď. Podnikáme vyhlídkovou plavbu po celé jižní části Lipna. Spokojeni s dnešním programem se vracíme na penzion. Večer máme večírek. Každou naší dovolenou začínáme tzv. seznamovacím večírkem, kde si spolu zazpíváme a zatančíme.
A v úterý opravdu prší. Dopoledne máme volno a odpoledne jedeme do Českého Krumlova. Chceme vidět otáčivé hlediště a krásný park. Využíváme chvíle, kdy přestává pršet a hned se fotíme u fontány. Procházíme se po městě a obdivujeme starobylé uličky. Vždyť Český Krumlov je památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Do dějin města se nejvíce zapsali poslední Rožmberkové – Petr a Vilém Vok. Symbolem města se stala vyhlídková věž v zámeckém areálu. I když trochu zmáčení vracíme na penzion spokojení.

Ve středu odpoledne jedeme do zámku Kratochvíle. Zámek byl postaven pro Viléma z Rožmberka. V interiéru jsou malby s náměty z antické mytologie. Je to tzv. Zastavení ve shonu života. Zámek obklopuje zahrada a velký vodní příkop.

Stačíme ještě navštívit okresní město Prachatice. Začínáme prohlídkou kostela sv. Jana Nepomuka, kterému se říká „černý kostel“. Hlavní oltář i vedlejší oltáře jsou černé. Město si uchovalo goticko-renesanční vzhled. Na zdech domů jsme obdivovali sgrafitovou výzdobu a malby s výjevy z dějin města.

Je čtvrtek a pořád prší. Na návrh jedné z účastnic jedeme do obce Římov. Je tu poutní areál a krásný kostel. Bohužel tento byl uzavřen. Ale přímo u kostela roste lípa šest set osmdesát let let stará. V roce 2008 byla vyhlášena jako strom roku a mnoho z nás se u ní vyfotilo.

V pátek jedeme na prohlídku hradu v Rožmberku nad Vltavou. Od roku 1620 – 1945 vlastnili hrad Buquoyové, starý francouzský rod, který přišel ke svému majetku v Čechách po třicetileté válce, kdy císařský generál Karel, hrabě Buquoy dostal v roce 1620 zkonfiskovaný majetek Petra ze Švamberka jako úhradu císařova dluhu za nevyplacený žold. V Českém království pak Buquoyové dlouho patřili k nejvýznačnějším rodům. Hrad je upraven ve stylu romantické gotiky. Jsou zde přístupné interiéry se sbírkami obrazů, uměleckých předmětů a nábytku. Naše průvodkyně nás provázela s velkou chutí a její výklad se nám moc líbil.

Dovolená se krátí. Ještě si uděláme večírek na rozloučenou. V sobotu se naposled procházíme po okolí a v neděli ráno spokojeně odjíždíme domů.

A pak od Vltavy, stromů,
vracíme se rádi domů,
Morava je domov náš,
tam to všechno dobře znáš.

Za seniory Květa Kopečková (foto: Věra Dřevěná)

Mohlo by se vám líbit...