Skauti Cor Dare: Velká noc

Zpravodaj 1/2019:

A jsou tu zas. Přišly vloni, letos a příští rok tomu nebude jinak. Pro žáky základních a středních škol období pár dnů volna, pro členy oddílu každoroční milé povinnosti. Řeč není o ničem menším než o Velikonocích.

Náš oddíl je od samotného vzniku úzce propojen s farností, neboť právě děti z farnosti mu daly vzniknout. A proto na největší křesťanské svátky, Vánoce a Velikonoce, má náš oddíl nejvíc „napilno“, protože tyto časy farnosti prožívají nejintenzivněji.

Vše začíná na Zelený čtvrtek, kdy se po mši svaté začíná chodit hrkačovat. Všichni lidi ve vesnici hned vědí, že zvony teď nějakou chvíli neuslyší a místo nich jim časy ohlašují kluci s hrkači. Zvony totiž na Zelený čtvrtek po odeznění modlitby Sláva na výsostech Bohu umlkají a odlétají do Říma pro požehnání svatého otce. Letí zcela tiše. První letí ty nejstarší, které znají cestu, na konci malé, aby se neztratily. Průvod zvonů uzavírají zvon Zikmund z chrámu svatého Víta a zvon Marie z Týnského chrámu – veliké české zvony, které již po léta slouží jako stráž. Kudy přesně zvony letí a jak překonávají Alpy, není známo, jsou ale na tomto letu neúnavné – není zpráv o tom, že by snad některý z nich let nevydržel nebo se cestou ztratil. Pověst ze slovenské Levoči vypráví, že levočský zvon dokonce celou cestu nesl s sebou i studenta, který chtěl vidět Řím. Když zvony doletí, papež jim požehná za věrné služby církvi a zvony letí zpět. Na Bílou sobotu po Gloria se vrátí a zvoní: „Byl jsem tam! Byl jsem tam!“

Klukům, kteří se rozhodnou hrkačovat, tak začíná nelehká třídenní služba, protože hrkačovat se začíná brzy ráno a chodí se několikrát denně. Celé hrkačování končí v sobotu před velikonoční vigilií.

Po ranním hrkačování na Velký pátek a Bílou sobotu některé kluky ještě čeká nacvičování na večerní obřady v kostele. Na Velký pátek i na Bílou sobotu se totiž místo klasické mše svaté konají speciální obřady, na které se musí ministranti dobře připravit.

A mezi tím vším se konají ještě dvě velké tradiční události pro všechny děti nejen z oddílu. Když se to vezme chronologicky, tak první z nich je páteční křížová cesta, kterou mají na starost děti. I když jde o připomínku smutné a bolestné cesty Pána Ježíše na horu Golgotu, tak v podání dětí má toto setkání s Pánem a ostatními lidmi z farnosti silnou, hlubokou, ale příjemnou atmosféru plnou naděje a klidu.

Druhou velkou tradiční událostí je pletení žil (pomlázek) u klubovny, které probíhá na Bílou sobotu odpoledne.

A letos tomu nebude jinak. Opět se bude hrkačovat, ministrovat, plést a společně připravovat na Velkou noc. Těšíme se na všechny děti, rodiče a všechny ostatní, se kterými budeme letos prožívat Velikonoce.

                                                                                   Za všechny členy skautského oddíl Cor Dare Libor Sukup

Foto: Jak šel čas… 2004-2017

Mohlo by se vám líbit...