Skauti Mikulčice 3/2019

Letní skautský tábor – to je synonymum pro: Vysočina, dobrodružství, kamarádi, několik týdnů bez rodičů ve stanu, jídlo z ešusu anebo hromadné škrábání brambor pro padesát hladových krků.
Letošní „Zmijovka“ proběhla v červenci za krásného slunečného počasí a tématem celotáborové hry bylo cestování časem. Děti rozdělené do týmů hledaly součástky stroje, se kterým komunikovaly s mimozemskými civilizacemi. Kromě celotáborovky se pořádaly výlety i mimo tábořiště. Děti se např. podívaly na hrad v Ledči nad Sázavou, kde se nachází muzeum Jaroslava Foglara nebo podnikly tzv. puťák – několikadenní nocleh pod širákem s tím nejnutnějším.

Příští rok tedy opět na Vysočině :o)

Za skauty Mikulčice Majka – Barbora Ivičičová, foto: Jožka Kobeda

Mohlo by se vám líbit...