Skautský oddíl Cor Dare 4/2018

Zpravodaj 4/2018:

Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval ve své době evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat „křižáci“. Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib.

A nápad byl na světě. Pracovníci rakouského rozhlasu v Linci totiž v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Legenda byla inspirací velkému nápadu – dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků.

Heslo rakouských skautů pro letošní rozvoz Betlémského světla do celého světa zní „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.

Až vám letos skauti přinesou Betlémské světlo, nezavírejte jim prosím dveře před nosem. Chtějí vám jen pouze předat malý plamínek, který na Štědrý den spojuje všechny lidi na celém světě. Nechte si prozářit domov světlem, které docestovalo z dalekého Betléma. Nechte si zahřát tělo i duši vědomím, že něco tak malého a křehkého může zaručit klid a mír na mnoha místech ve světě.

Krásné, klidné a radostné Vánoce vám ze srdce přejí skauti ze skautské oddílu Cor Dare Prušánky.

                                                                                                                                   Libor Sukup

Mohlo by se vám líbit...