Skautský oddíl Cor Dare (jaro-léto 2016)

30_obnova_slibu_cordare_Z2_2016Zpravodaj 2/2016: Náš oddíl má za sebou náročný čtvrtrok nabitý různými skvělými akcemi.

Náš oddíl si v dubnu udělal vlastní oddílovou pouť na svatý Hostýn. V dubnu totiž slaví svátek sv. Jiří, který je patronem všech skautů, proto jsme se rozhodli jeho památku uctít tímto způsobem. Zároveň jsme využili příležitosti a obnovili jsme na sv. Hostýně u pomníku významného skauta Rudolfa Plajnera své skautské sliby. Na svatém Hostýně byla příjemná klidná atmosféra, z každého místa na nás dýchalo jaro a my jsme si tuto akci užili na maximum.

O týden později naše vlčata čekala premiéra na závodu Vlčat a světlušek v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou. Jedná se o prestižní závod pro nejmladší skautskou věkovou kategorii, ve které měří holky i kluci své síly ve skautských znalostech, zálesáckých dovednostech a také fyzické zdatnosti. Naši kluci se na závod pečlivě připravovali celý rok na pravidelných družinovkách a jejich snaha přinesla ovoce. Poskládali jsme dvě závodní družiny, jejichž umístění bylo krásné 3. a 5. místo. Klukům patří velká pochvala!

30_zavod_vlcat_Z2_2016V květnu pak vyrazili reprezentovat náš oddíl skauti a skautky na první ročník Celostátního setkání křesťanských oddílů v Čachnově nedaleko Pardubic. Cesta na toto zapadlé místo byla dlouhá a náročná, ale vyplatila se. Naši skauti a skautky se seznámili se stejně starými vrstevníky z různých koutů republiky, poznali jiné skautské oddíly a jejich praktiky, a hlavně zažili atmosféru a program na skautské akci, která byla srozumitelnou a zajímavou formou propojena s vírou a duchovním rozměrem skautingu.

Naší poslední velkou akcí, které se náš oddíl zúčastnil, bylo Okresní Jamboree, které proběhlo v půlce června na Littneru v Bzenci. Jamboree je setkání skautů a skautek na různých úrovních. Probíhají světová, středoevropská, česká a také okresní Jamboree. Jamboree, které pořádal skautský okres Hodonín, mělo více než dvě sta padesát účastníků. Tematicky jsme se na celý víkend přenesli na dvůr Karla IV., takže nechyběla rytířská družina Karla IV., rytířské vystoupení a souboje, náročný výcvik nových rytířů, řemeslný trh, velký boj o dobývání hradu, večerní ohnivá show a samozřejmě spousta her a zábavy.

Následující čtvrt rok bude o dost klidnější, protože se blíží letní prázdniny, kdy pravidelné družinové schůzky neprobíhají, ale pro vedoucí schůzek to zdaleka neznamená volno a odpočinek. Před námi je totiž vrchol celého roku a tím je letní chlapecký tábor u Batelova na Vysočině. Všichni vedoucí mají tedy plné ruce práce s přípravou tábora, na kterém kluci budou pátrat po nejzáhadnější a nejzázračnější legendě v historii lidstva. Jestli se klukům podaří tuto legendu najít, se dozvíte v dalším vydání zpravodaje.

Za vedení oddílu Libor Sukup, foto: Vojtěch Sukup

Mohlo by se vám líbit...