Skautský oddíl Cor Dare Prušánky 1/2017

Jednoho dne se jeden mladý muž postavil doprostřed hlavního náměstí ve městě, kde bydlel,
a začal prohlašovat, že má nekrásnější srdce v celém kraji. Postupně se kolem něj shromáždil dav a lidé obdivovali jeho dokonalé srdce. Nebylo na něm jediného škrábance či jizvičky, lidé ho také nikdy neviděli v žádném souboji či hádce. Všichni lidi se jednoznačně shodli na tom, že je to nejkrásnější srdce, které kdy viděli. Mladý muž se dmul pýchou, a ještě hlasitěji se vychloubal svým krásným srdcem.
Vtom se z davu vynořil stařec a prohlásil, že jeho srdce je mnohem hezčí. Všichni se na něj s překvapením podívali. Jeho srdce se skládalo ze spousty jizev a kousků, které do něj nezapadaly, některé dokonce přečnívaly mimo. Navíc v něm byla i prázdná místa.

Mladý muž se na něj podíval a se smíchem odvětil: „To určitě jen žertuješ! Jak můžeš přirovnávat své srdce, které je plné bolesti a šrámů, k mému, které je naprosto dokonalé?“

Stařec mu na to odpověděl: „Je pravda, že tvé srdce vypadá dokonale, ale nikdy bych jej s tebou nevyměnil. Podívej se na to mé – každá jizva označuje člověka, kterého mám rád. Vzal jsem kousek svého srdce a dal jsem mu jej. Poté mi v srdci zbylo prázdné místo. Někdy mi ten člověk dal kousek svého srdce nazpět a já tím prázdné místo zaplnil. A protože ty kousky nebyly nikdy stejné, můžeš vidět různé výstupky. Ty mi připomínají lásku, která mě s ostatními spojuje. 
Někdy jsem dal kousek někomu, kdo mi žádný nazpět nedal. Proto mám v srdci ta prázdná místa, ale i ty mi připomínají, že toho člověka mám rád, neboť jsem mu dal kousek svého srdce. Jednoho dne budou možná zaplněna i tato prázdná místa.

Bůh nám dává velké srdce, abychom jej používali, ne abychom jej schovávali jako nějaký poklad. Už nyní vidíš tu krásu?“

Mladý muž stál v tichosti a z očí mu tekly slzy. Poté vzal kousek svého srdce a vyměnil si jej se starcem. Pak se podíval zpět na své srdce, které najednou už tak dokonalé nebylo, ale nikdy nebylo krásnější.

Jméno našeho skautského oddílu bylo inspirováno právě tímto příběhem, neboť „Cor Dare“ znamená v překladu „Dar srdce“.

Kdybychom nedokázali dát kus sebe dětem, kamarádům nebo ostatním lidem kolem nás, nemohlo by vzniknout něco tak velkého, krásného a živého jako je náš skautský oddíl. A protože to není jen o vedoucích, ale také o dětech z oddílu, které snad taky jednou budou dávat ostatním kus sebe, rozhodli jsme se zvěčnit tuto myšlenku a příběh v názvu našeho oddílu.

Po několika letech existence našeho oddílu jsme se rozhodli zase o trochu zvednout laťku a vytvořit logo našeho oddílu. Nebylo to jednoduché, ale myslím, že se nám nakonec podařilo v logu zachytit příběh o nejkrásnějším srdci.

Děkujeme všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podporují v činnosti, neboť bez vás bychom \nic z toho dělat nemohli. Těšíme se na další společně prožitý rok.

za vedení oddílu Libor Sukup

Mohlo by se vám líbit...