Škola bojových umění Prušánky 3/2018

Zpravodaj 3/2018: Dobrý den. Chtěli bychom prostřednictvím tohoto zpravodaje nabídnout spoluobčanům možnost zacvičit si v naší škole. Přestože zde v Prušánkách trénujeme již více jak deset let, tak zájem z řad dospělých je spíše z okolních měst a obcí. Byli bychom velmi rádi, kdybyste právě Vy, muži a ženy z Prušánek, přišli na naše tréninky. V naší škole si každý cvičí podle svého vlastního tempa a možností. Nejsme žádný soutěžní oddíl, ale chceme se přiblížit co nejvíce běžným a slušným lidem. Jsme si vědomi toho, že ne všichni se věnují sportovním aktivitám. Skutečností ale je, že v současné době agresivita lidí stále roste a možnost fyzického napadení je poměrně velká. Každý den jsme obklopeni zprávami a informacemi o agresivním chování lidí v naší společnosti. Nejde přeci jen o obranu vlastní osoby, ale taky o to, umět bránit své blízké. Agresivní člověk ve svém jednání nepřemýšlí. Neuvědomuje si ve svém afektu právní dopad svého jednání, ani jak moc může druhému člověku ublížit fyzicky. Proto velmi často ve zprávách slyšíme a čteme, jak někdo někomu ublížil tak, že skončil na mnoho dní v péči lékařů. Ve většině případů lidé z okolí jen přihlíží nebo dělají, že to vůbec nevidí. V mnoha případech nejsou schopni ani zavolat policii. Proto je na každém člověku ke zvážení, jestli chce být potencionální obětí a kolem konfliktů chodit s hlavou sklopenou, nebo se připraví takové situaci sebevědomě čelit.

V naší škole Vás naučíme techniky, které se samostatně nacházejí v karate, judu, aikidu nebo kickboxu.  Není naším cílem pouze výuka technik určených pro sebeobranu, ale naše škola se snaží mít taktéž určitý výchovný charakter. Snažíme se žáky vést k morálním zásadám etiky bojového umění, slušnosti, k vzájemné úctě a dodržování právních zásad nutné obrany.

Důležité je taktéž poděkovat vedení ZŠ Prušánky a taktéž zástupcům obce za dobrou spolupráci. V tomto roce byly z dotací obce dokoupeny další kusy žíněnek, boxovací pytel a další tréninkové nářadí, které bude aktivně využité v tréninku.

Pokud hledáte sportovní aktivitu, která by pro Vás byla i prakticky užitečná, tak neváhejte a přijďte se za námi podívat. Jsme si vědomi okolních konkurenčních oddílů, jejichž trenéři se snaží přilákat žáky na nové moderní styly. U nás Vás lákat na nic nového nebudeme, nejsme žádní nováčci ve svém oboru. Cvičíme bojové umění jiu jitsu, které má svou historii, je účinné a prověřené staletími.  Hlavním trenérem oddílu je Bc. Josef Osička. Jako bývalý příslušník výsadkových jednotek brigády rychlého nasazení, dále příslušník jednotek SFOR v pozici válečného veterána a taktéž bývalý příslušník Policie ČR včetně zásahové skupiny má dvacetiletou praxi z mnoha konfliktů. Proto samotný trénink prokládá zkušenostmi z praxe se zaměřením na současné reálné prostředí, ve kterém všichni žijeme. Bojovému umění se věnuje více jak 35 let, má 4. Dan Jiu Jitsu, je absolventem Musado MCS 2. stupně a trenérem licence 2. tř. UK FTVS. Pomocným trenérem je v naší škole pan Pavel Blecha s mnohaletými soutěžními zkušenostmi v Judu, dále držitel 1. Danu Jiu Jitsu a trenér 3. třídy. Tréninky probíhají v tělocvičně Základní školy v Prušánkách dvakrát týdně, a to v úterý a pátek vždy od 16:30 hod. do 18:00 hod.

 

Techniky a informace, které se vyučují na naší škole, jsou zpracované i ve dvou samostatných knihách JIU JITSU (1. a 2. díl).

za oddíl Josef Osička

Mohlo by se vám líbit...