Slovo místostarosty

Zpravodaj 4/2019: Vážení spoluobčané,

blíží se nám opět konec roku a v tomto článku bych vám, občanům, chtěl nejdříve poděkovat za přístup k třídění odpadů. Jsme rádi za to, že hlavně u bioodpadu se osvědčily domácí kompostéry a přistavené kontejnery na konci Prušánek a u recyklační plochy. Až na výjimky, kdy někteří občané tam nahází trávu i s igelitovými pytli a asi si myslí, že tráva sama „vyskáče“, tak o tento bioodpad se výrazně ponížila váha komunálního odpadu, jehož uložení na skládku je každý rok dražší a dražší. Do roku 2030 by měl veškerý odpad skončit ve spalovnách a skládky komunálního odpadu, včetně skládky Mutěnice, kam ukládáme i my, by se měli zrušit. Tomu odpovídá i cena ukládaného odpadu. Za třičtvrtě roku jsme uložili 401,24 tun komunálního odpadu a za tento zaplatili 407 258,- Kč bez DPH. To vychází 1 015,- Kč za jednu tunu a k tomu je třeba přičíst také cenu za dopravu. Cena za uložení se už během roku zvedala o 10 % a příští rok se bude zvedat opět, včetně příplatku za překladiště komunálního odpadu do spalovny v Brně. Z příjmů a výdajů nám vychází, že po několika letech budeme muset přikročit ke zvýšení poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu na rok 2020, a to 450,- Kč na osobu. Bohužel na další roky se i tato částka bude asi zvyšovat. Proto i nadále na vás občany apeluji, třiďte odpad, aby uložené tuny komunálního odpadu byly co nejmenší.

V další části článku, bych vás rád informoval o tom, proč jsme byly nuceni pokácet smuteční vrbu v parčíku na ulici Hlavní. Tato vrba byla jedna z dominantních stromů v Prušánkách, ale ani zde nejde zastavit čas. Už v létě při silném větru došlo k ulomení velké větve. Na základě této události jsme si nechali zpracovat dendrologický posudek o zdravotním stavu tohoto stromu a bylo nám doporučeno neprodleně vrbu pokácet, než se při dalším silnějším větru zlomí sama. Celý strom byl napadený a vykotlaný dřevokaznými houbami a bylo jen otázkou času, kdy spadne třeba do vozovky a způsobí nějakou škodu. Jak vypadal vnitřek stromu je zachyceno na přiložené fotografii. Z tohoto důvodu jsme také přesunuli lavičku pod další dominantní strom, a to jerlín. Dnes už je na místě původní vrby zasazená nová lípa a jejího stínu si budou užívat mladší generace.

Vážení občané, přeji vám krásné a pohodové prožití vánočních svátků, každý pod stromečkem ať najde to, co si nejvíce přeje a do nového roku vám přeji hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.

Nosek Jan místostarosta

Mohlo by se vám líbit...