Slovo starosty 1/2018

Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé,

ač píši tyto řádky dva dny po prvním jarním dnu, za oknem to na jaro zatím příliš nevypadá a čepice a šály stále ještě neodpočívají někde v šuplíku. Příští dny už ale slibují začátek jara v plné síle a všichni doufáme, že si během nadcházejících velikonočních svátků užijeme již skutečného, nefalšovaného jara.

Každoročně v prvním čísle Zpravodaje uvádím výčet investičních akcí roku minulého. Dovolte mi, abych Vás tedy i letos seznámil s tím, co se nám podařilo v Prušánkách vybudovat či zorganizovat v roce 2017.

Bylo vybudováno parkoviště v uličce naproti obecního úřadu, které významně odlehčilo parkování vozidel v centru obce a rozšířilo parkovací kapacitu v době konání velkých kulturních akcí. V areálu bývalého koupaliště jsme obnovili retenční nádrž, cyklostezku, tzv. hlubokou cestou k Nechorám, jsme propojili cyklotrasou, čímž vznikla krásná, klidná a hojně využívaná vycházková trasa, na jejímž konci se můžete zastavit u nově zrekonstruované studny. Od Babušiného kříža se můžete projet novou cyklotrasou, kterou jsme vybudovali ve spolupráci s obcemi Moravský Žižkov, Čejkovice, Nový Poddvorov a s Regionem Hodonínsko, a dále jsme opravili cyklotrasu z Nechor směrem k rozhledně. Začaly také práce na úpravách dalších uliček v Nechorách, které pokračují i v roce letošním.

V obci máme tři nové přechody pro chodce, které významně přispívají k bezpečnosti především našich dětí. Za kostelem jsme začali s budováním slavnostního areálu, který bude dokončen v letošním roce včetně parkových úprav, hřbitovní zdi s kolumbáriem a nových chodníků na hřbitově.

Nepřehlédnutelnou akcí v závěru roku se stalo vyčištění koryta Prušánky, které bude dokončeno v jarních měsících výsadbou a úpravou cest.

A co nás čeká v roce letošním? Jak už jsem uvedl, dokončení slavnostního areálu za kostelem, rekonstrukce chodníků včetně vybudování bezbariérového přístupu do kulturního domu a autobusových zastávek (přístřešků). Dále to bude projekt ozelenění a úprav kolem „Kalúže“, rekonstrukce parku u školky, cyklostezka směrem na Moravskou Novou Ves, rekonstrukce uliček v Nechorách  a další akce, o kterých Vás budu informovat v dalších letošních Zpravodajích a na webových stránkách obce.
Vidíte, milí spoluobčané, že se toho v obci děje a bude dít opravdu hodně. A to jsem letos ani nezmínil akce kulturně-společenské, o nichž si můžete přečíst na dalších stránkách tohoto Zpravodaje.
Přeji nám všem krásné jarní měsíce a hodně elánu do všeho, do čeho se pustíme 🙂

                                                                                   Váš starosta Lubomír Zahradník

Mohlo by se vám líbit...