Slovo starosty 1/2017

Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé,

V prvním Zpravodaji stávajícího roku jsem se zatím vždy ohlížel za rokem minulým s výčtem nejvýznamnějších aktivit, které v obci proběhly. Tentokrát najdete tento přehled akcí roku 2016 v jiné části Zpravodaje.

Dovolte mi ale, abych vás informoval o tom, co nás čeká v roce letošním. První velkou stavbou, která již začala, je obnovení rybníčku u koupaliště. Je to velmi významný krok posilující kvalitu životního prostředí a především důležitý prvek pro takzvané zadržení vody v krajině s podporou udržení hladiny podzemní vody (s tímto souvisí téma mého sloupečku „O vodě“ uvnitř dnešního Zpravodaje). Mimochodem, dostal se mi do ruky velmi zajímavý letecký snímek Prušánek z roku 1939. A víte, kolik bylo v Prušánkách tehdy vodních ploch? Neuvěřitelných 5!

Další, již probíhající, stavební akcí je výstavba parkoviště v proluce naproti obecního úřadu. Jedná se o podstatné rozšíření parkovací kapacity v obci o třicet míst, od které očekáváme především odstranění aut parkujících v prostoru návsi a samozřejmě také posílení parkovací kapacity v době konání akcí s vyšším počtem návštěvníků, jako jsou například naše tradiční hody.

V příštích několika týdnech začneme také s opravou cesty od Turba k cyklostezce do Nechor, takže se konečně po mnoha letech bude dát přijít zadem do Nechor tzv. „suchou nohou“.

Dále to bude výstavba slavnostního areálu za kostelem, rekonstrukce chodníků, a další a další akce, o kterých vás budu informovat v dalších Zpravodajích.

Milí spoluobčané, přeji vám do krásných jarních dnů hodně radosti, pohody a nové energie a zároveň vám přeji příjemné prožití velikonočních svátků ve společnosti  vašich blízkých a přátel.

Váš starosta

Lubomír Zahradník

Mohlo by se vám líbit...