Složení Rady a Zastupitelstva

V obci Prušánky je voleno 15 členné zastupitelstvo obce (někdy v zápisech ze zasedání označováno ZO) a 5 členná rada obce (někdy v zápisech ze zasedání označováno RO).

Rada obce Prušánky

  • je složena ze starosty, místostarosty a dalších 3 zastupitelů, kteří jsou voleni na ustavující schůzi
  • je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce
  • zřídila komise: Komise životního prostředí, Komise stavební, Komise kulturní a sociální
  • schází se dle potřeby – zpravidla jednou za čtrnáct dnů, zasedání jsou neveřejná
  • základní pravidla pro  jednání RO upravuje zákon č 128/2000 Sb o obcích v platném znění

Složení:

Lubomír Zahradník Ing. – starosta
Jan Nosek – místostarosta
Petr Zálešák
Josef Hromek Ing.
Luďka Trechová Mgr. et. Mgr.

Zastupitelstvo obce Prušánky

  • složení udávají výsledky komunálních voleb
  • zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem obce
  • zřídilo výbory: Výbor kontrolní, Výbor finanční
  • schází se dle potřeby – zpravidla jednou za dva měsíce, zasedání jsou veřejná
  • základní pravidla pro  jednání ZO upravuje zákon č 128/2000 Sb o obcích v platném znění

Složení:

Stanec Stanislav Ing. | ČSSD
Trecha Václav | ČSSD
Trechová Luďka Mgr. et Mgr. | ČSSD
Esterka Josef | KDU-ČSL
Petr Omelka Ing. et BcA. | KDU-ČSL
Dryšl Radek Ing. et Ing. MSc, MBA, Ph.D. | KSČM
Kremr Tomáš Ing. Mgr. | KSČM
Hromek Josef Ing. | NEZ
Košut Luděk Ing. | NEZ
Tlachová Lenka Mgr. | NEZ
Zahradník Lubomír Ing. | NEZ
Zálešák Petr | NEZ
Hnidák František Ing. | SN
Kamenský Lubomír Ing. | SN
Nosek Jan | SN

zastupitelstvo_obce_prusanky_2014

Zastupitelstvo Obce Prušánky, volby 2014

Výsledky voleb včetně kompletního zápisu naleznete na stránkách Českého statistického úřadu – volby 2014.

Výsledky voleb včetně kompletního zápisu naleznete na stránkách Českého statistického úřadu – volby 2010.

Výsledky voleb včetně kompletního zápisu naleznete na stránkách Českého statistického úřadu – volby 2006.