Složení Rady a Zastupitelstva

V obci Prušánky je voleno 15 členné zastupitelstvo obce (někdy v zápisech ze zasedání označováno ZO) a 5 členná rada obce (někdy v zápisech ze zasedání označováno RO).

Rada obce Prušánky

  • je složena ze starosty, místostarosty a dalších 3 zastupitelů, kteří jsou voleni na ustavující schůzi
  • je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce
  • zřídila komise: Komise životního prostředí, Komise stavební, Komise kulturní a sociální
  • schází se dle potřeby – zpravidla jednou za čtrnáct dnů, zasedání jsou neveřejná
  • základní pravidla pro  jednání RO upravuje zákon č 128/2000 Sb o obcích v platném znění

Složení:

Lubomír Zahradník Ing. – starosta
Jan Nosek – místostarosta
Petr Zálešák
Josef Hromek Ing.
Luďka Trechová Mgr. et. Mgr.

Zastupitelstvo obce Prušánky

  • složení udávají výsledky komunálních voleb
  • zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem obce
  • zřídilo výbory: Výbor kontrolní, Výbor finanční
  • schází se dle potřeby – zpravidla jednou za dva měsíce, zasedání jsou veřejná
  • základní pravidla pro  jednání ZO upravuje zákon č 128/2000 Sb o obcích v platném znění

Složení:

Kristová Alena Mgr. | KDU-ČSL
Maděryč Martin Bc. | KDU-ČSL
Drejčková Lucie Mgr.| ČSSD
Polách Václav Bc. MBA | ČSSD
Nosek Jan | SN
Trechová Luďka Mgr. et Mgr. | SN
Kamenský Lubomír Ing. | SN
Zahradník Lubomír Ing. | NEZ
Zálešák Petr | NEZ
Hromek Josef Ing. | NEZ
Tlachová Lenka Mgr. | NEZ
Přikryl Pavel | NEZ
Váňa Jan | NEZ
Stávek Ondřej |NEZ
Sasín Lukáš| NEZ

Výsledky voleb včetně kompletního zápisu naleznete na stránkách Českého statistického úřadu – volby 2018.

Výsledky voleb včetně kompletního zápisu naleznete na stránkách Českého statistického úřadu – volby 2014.

Výsledky voleb včetně kompletního zápisu naleznete na stránkách Českého statistického úřadu – volby 2010.

Výsledky voleb včetně kompletního zápisu naleznete na stránkách Českého statistického úřadu – volby 2006.