Soukromá škola bojového umění Prušánky

Ve školním roce 2015/2016  registrovala Soukromá škola bojového umění Prušánky kolem čtyřiceti cvičících členů. Více jak polovina těchto členů jsou děti základní školy a zbytek jsou dospělí jedinci a mládež starší 15 let. Trénink je rozdělen do tří skupin, kdy v první skupině trénují dospělí a mládež, v druhé pokročilé děti a ve třetí skupině začátečníci. Každá tato skupina cvičí pod dozorem zkušeného trenéra. V současné době má oddíl dva trenéry licence 2. třídy a tři trenéry licence 3. třídy.

47_jiujitsu_Z2_2016Trénink v tomto roce byl zaměřen převážně na pohybovou a kondiční přípravu, dále na rozvoj fyzické síly a reálné sebeobrany s využitím technik Jiu Jitsu. Tento způsob tréninku probíhal často formou kruhových tréninků s využitím úderových panáků, figuríny, boxovacího pytle, lap, bloků a různých posilovacích cviků. Děti taktéž v tréninku využívaly šplhací lana a šplhací rukáv. Tento způsob tréninku požadovali převážně starší cvičící, a to z důvodu současné bezpečnostní situace ve společnosti a v ní stále rostoucích hrozeb fyzického konfliktu. Toto vyvolává mezi lidmi strach o sebe i své blízké, a proto se i trénink v našem oddíle spíše než na rozvoj konkrétních technik zaměřuje na řešení možných fyzických konfliktů a s tím související fyzickou přípravu.  V průběhu tréninku dětí se zase trenéři více zaměřili na chování dětí v souladu s etikou bojového umění. V druhé polovině roku 2015 absolvovali vybraní jedinci zkoušky na žlutý pás a další žáci tyto zkoušky absolvují v měsíci červnu 2016.  Těší mě velký zájem dětí o naše tréninky, kdy větší část těchto dětí dojíždí z okolních obcí a měst.  Taktéž bych rád rozšířil skupinu dospělých cvičících, a to hlavně o ženy.  V našem oddíle si mohou ženy vyzkoušet účinnost obrany na jednotlivé útoky proti mužům a dále zde absolvují kompletní kondiční trénink.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem svým pomocným trenérům a pochválit všechny členy oddílu za jejich přístup k samotnému tréninku, pozitivní motivování nových členů a taktéž za jejich chování, které vytváří v oddílu příjemnou atmosféru.

Osička Josef (Zpravodaj 2/2016)

Mohlo by se vám líbit...