Sportovní zařízení

hriste_SKOLAVíceúčelové hřiště při ZŠ Prušánky

V areálu základní školy se nachází víceúčelové soportovní hřiště, vhodné především pro kolektivní míčové hry.

Podmínky používání hřiště – výňatek

  1. Vstup na plochu hřiště je povolen pouze po přezutí do čisté sportovní obuvi (nikoli kopačky nebo tretry)
  2. Vstup na hřiště pouze na základě povolení. V době mimo vyučování a pracovní dobu zaměstnanců školy je areál pod dohledem hlídací služby. V případě nedovoleného vniknutí na toto hřiště bude situace řešena prostřednictvím této služby a Policie ČR
  3. V případě, že nájemce (nebo ten, kdo hřiště využívá při volném vstupu), poškodí cokoli ze zařízení hřiště, je povinen tuto škodu uhradit
Kompletní podmínky pro používání víceúčelového hřiště (PDF, 42 KB)

Mgr. Alena Kristová, ředitelka školy