Stalo se v roce 2014

Vánoční koledování na návsi

Vánoční koledování na návsi

Zpravodaj z Prušánek 1/2015: Mělo hojnou účast jako každý rok. Hrála Kapela starých časů a letos poprvé zpívaly koledy i děti z Nechoránku. Něco měly natrénováno z rozsvěcování vánočního stromku, takže jim to šlo moc hezky. Kluci a holky dostali...

Čas radosti, veselosti Štěpánských koledníků

Čas radosti, veselosti Štěpánských koledníků

Zpravodaj z Prušánek 1/2015 Za okny pučí stromy, ptáčci zpívají a blíží se Velikonoce. Přesto mi dovolte vrátit se ve vzpomínkách k době Vánoc. Den před Štědrým dnem se v Prušánkách konal Benefiční koncert pro Dětský rehabilitační stacionář...

Adventní jarmark

Adventní jarmark

Zpravodaj z Prušánek 4/2014: Jarmark jsme letos poprvé spojili s vepřovými hody, které jsme plánovali udělat už vloni, ale řezníci tehdy jaksi neměli čas☺ Už před dvanáctou hodinou se zabíjačkových pochoutek chtiví návštěvníci scházeli před Barem U Sávy,...

Tradiční podzimní výstava

Tradiční podzimní výstava

Zpravodaj z Prušánek 4/2014: Konala se od 31.10. do 2.12. a byla trochu jiná, než výstavy předchozí. Byla to výstava vzpomínková a byla věnovaná paní Slavomíře Foretové, která nás bohužel letos v červenci po těžké nemoci opustila. S paní Foretovou jsme se...

Jak probíhal Gulášový festival 2014?

Jak probíhal Gulášový festival 2014?

Zpravodaj z Prušánek 4/2014: V sobotu 30. října bylo krásné počasí, které přálo této čím dál větší akci. Již od brzkých ranních hodin se všechna družstva snažila si to co nejvíce užít a zároveň pro vás uvařit minimálně sto...

Tradiční vinobraní pod Nechory

Tradiční vinobraní pod Nechory

Zpravodaj z Prušánek 3/2014: Tak to začíná rok od roku dříve, i když oficiální začátek je vždy ve 14 hodin. Letos začali první hosté přicházet a obsazovat stoly už po poledni. Mezitím, co šel krojovaný průvod s dechovou hudbou...

Zarážání hory (ohlédnutí 2014)

Zarážání hory (ohlédnutí 2014)

Zpravodaj z Prušánek 3/2014: První zářijovou sobotu při západu slunce proběhlo v Nechorách tradiční zarážání hory. Ve Spodních Nechorách se vždycky schází hodně návštěvníků. Po krátkém projevu starosty obce Jana Prčíka, ve kterém vzpomněl také všechny vinaře, kteří...

Prušánecké hody pod zeleným

Prušánecké hody pod zeleným

Zpravodaj z Prušánek 3/2014: Hodům předcházela – ostatně jako každý rok – náročná příprava zeleného, postavení máje, která byla letos opravdu krásná, spousta práce doma, úklid, pečení koláčů, žehlení krojů, v některých rodinách příprava obrovského zástolí...

Předhodová beseda u cimbálu

Předhodová beseda u cimbálu

Zpravodaj z Prušánek 3/2014: Krojované hody pod zeleným jsou zajisté největším folklórním svátkem na Podluží. K nim patří již po mnoho let beseda u cimbálu, kterou připravují již ve všech okolních obcích. Ani Prušánky nejsou výjimkou, a tak tradičně v sobotu v podvečer...

Svatojánská noc 2014

Svatojánská noc 2014

To, že si počasí na akci prostě neobjednáte, ani tam nahoře nevyprosíte, se ukázalo v pátek 20. června na Svatojánskou noc. Tak, jak bylo na dětský den horko, tak bylo na Svatojánskou noc chladno (teda – hlavně v noci). Projevilo se to...

Májové zpívání 2014

Májové zpívání 2014

Zpravodaj z Prušánek 2/2014: Poslední květnovou sobotu se konalo tradiční májové zpívání. Sluníčko nám přálo a tak se tato folklórní akce po dvou letech mohla opět uskutečnit v Nechorách. V programu se představilo celkem jedenáct mužských a ženských sborů z Moravy...

Slavnostní předávání titulů Ekoškola

Slavnostní předávání titulů Ekoškola

Zpravodaj z Prušánek 2/2014 Po dvouletém úsilí se nám podařilo v letošním roce opět obhájit titul Ekoškola. Ve čtvrtek 19. června jeli jako zástupci Ekotýmu Kristýna Mečlová a Lukáš Zvědělík, paní ředitelka Alena Kristová, koordinátorka EVVO Miloslava Kurková...

Školní ples 2014

Školní ples 2014

Prušánský Zpravodaj 1/2014: První únorovou sobotu se konal tradiční ples SRPDŠ. Je to všeobecně nejočekávanější událost hlavně pro žáky deváté třídy základní školy. Kolem půl sedmé večer se začal plnit kulturní dům rozechvělými dívkami...

Diskoples 2014

Diskoples 2014

Prušánský Zpravodaj 1/2014: V sobotu 25. ledna 2014 se konal VI. Kuželkářský diskoples. K poslechu stejně jako loni hrál DJ Rádia Jih Tomáš Blecha. Ples začal předtančením dětí z All Star fitness Lužice, které se určitě moc líbilo. Návštěva...

Krojový ples 2014

Krojový ples 2014

Prušánský Zpravodaj 1/2014 Dne 18. ledna se v nově zrekonstruovaném kulturním domě konal už 14. Krojovaný ples. Ples byl zahájen předtančením Moravské besedy v podání místní krojované chasy a přespolních chas z Moravské Nové Vsi, Mutěnic a Rakvic za doprovodu...

Novoroční ohňostroj 2014

Novoroční ohňostroj 2014

Zpravodaj z Prušánek 1/2014: Ohňostroj. Ten byl jedním slovem nádherný! Snad všichni se shodli na tom, že to byl jeden z nejkrásnějších prušáneckých ohňostrojů, který pro nás pan Krkavec z firmy Cipytex nachystal. Těší nás také, že se u novoročního ohňostroje...

Prušánky v rozhlase

Prušánky v rozhlase

Zpravodaj z Prušánek 1/2014: 10. března 2014 vysílal Český rozhlas Brno o Prušánkách. Kabelová televize měla ten den přeladěno na jejich frekvenci, aby všichni občané mohli v pohodě poslouchat. Po šesté hodině ranní v pořadu Dobré ráno, Moravo se posluchači dozvěděli...

3. ročník maškarního plesu

3. ročník maškarního plesu

Zpravodaj z Prušánek 1/2014: 3. února 2014 se konal již třetí  maškarní ples​,který měl letos jistě největší účast, a proto  na něj dorazili významné a světoznámé osobnosti – například Morticia a Gomez Addamsovi, arabský šejk, členové olympijského týmu, také...