Starosto, chcu sa enom optat…(2017)

Před časem jste posílali dotazy na starostu obce Prušánky, ing. Lubomíra Zahradníka. Odpovědi si můžete přečíst níže.

Rozhovor se starostou 1/2017

Dobrý den, v květnu jste měli možnost položit jakoukoliv otázku pro starostu obce Ing. Lubomíra Zahradníka. Děkujeme za vaše příspěvky, které tady v nezkrácené formě předáváme. V dotazování budeme pokračovat i nadále. Odkaz na anonymní anketu najdete na internetových stránkách obce.

Pane starosto, říká se, že nevykonáváte svou funkci na plný úvazek a nad rámec své zákonné dovolené navštěvujete ještě jiné zaměstnání. Je to pravda? Prosím o vysvětlení. Děkuji.

Není to pravda, je to úsměvné. Nechápu, kdo podobné zvěsti vytváří a šíří a za jakým účelem. Je mi to líto. Žádné jiné zaměstnání nenavštěvuji. Zákonná dovolená má být na odpočinek a relax a nikoliv na práci a já to tak beru. A rozhodně rámec své zákonné dovolené nepřekračuji. Spíše naopak.

Dobrý den, rádi bychom věděli, jak to bude se stavebními pozemky. Jestli budou, kolik jich plánujete a za jak dlouho.

Stavební pozemky se plánují do budoucna v horizontu dvou až tří let, zatím jsme na úplném začátku. Je potřeba vykoupit některé pozemky od soukromých vlastníků. Parcel by mělo být kolem deseti. Ale zatím nemáme nic oficiálně vyměřeno.

Pane starosto, chtěla bych se vás zeptat, zda by nešla udělat cesta nebo aspoň pořádně zpevnit ulice Dlouhá (směr hřbitov). Spousta lidí tudy jezdí na kole, i maminky s kočárky a rodiče by uvítali zkratku dětem do školy.

Ano, je to v plánu, možná by to mohlo být ještě letos, ale pravděpodobněji během příštího roku.

Před pár dny skončila úprava pozemku naproti obecního úřadu, vzniklo tam parkoviště. Proč se podobné úpravy dělají tak dlouho a tak složitě?

Už jsem psal ve Zpravodajích a mnohokrát jsem o tom i mluvil, že je problém se zadržením vody v krajině. My na obci samozřejmě máme zájem na tom, aby veškeré plochy, které budujeme, splňovaly příslušné parametry, které plocha má mít, aby se udržela průsačnost vody. Na novém parkovišti, když se podíváte, tak jsou v dlažbě mezery vyplněné štěrkem a celé podloží je poměrně silná vrstva průsačného materiálu. Takže veškerá voda, která spadne, se vsákne. A zároveň apelujeme i na občany, kteří staví a dělají si parkoviště před domem, aby používali stejnou technologii. Bohužel ne vždy se to daří. První projekt, kde jsme tento způsob dláždění použili, byla ulice v Nechorách, zvaná Onasiska. Ta je dělaná stejným způsobem. Je tam velký zasakovací objekt. Celý princip je o tom, aby voda netekla do kanálu. No a další výraznou komplikací této stavby byla přítomnost řady technických a telekomunikačních sítí v podélné ose parkoviště.

Dobrý den, starosto! Chcu sa enom optat, zda vyroste projekt na místě, kde bývalo koupaliště nebo jestli je vůbec v úvaze vybudovat něco, kde by mohli trávit čas i adolescenti (např. hrazdy). Děkuju!

Jedná se o místo kolem bývalého koupaliště, našeho parku. Tam máme dlouhodobě zpracovaný projekt na celkovou úpravu toho prostoru, včetně hřišť, venkovní posilovny atd. Čekáme na nějaký vhodný dotační titul, ale reálně to nevidím dříve než do cca dvou let.

Dobrý den, hodně často chodíme na procházku ke kaluži a na hřiště u kaluže, je zde pěkné prostředí. Jen tu hodně lidí venčí psi a taky to tam tak vypadá. Nešlo by s tím něco dělat? Vím, že u koše jsou sáčky, ale to bohužel žádného pejskaře nezajímá 🙁 děkuji.

Tam jde o ty pejsky, o psí koblížky. Já upřímně nevím, co by s tím šlo dělat. Tento dotaz totiž souvisí se základní výchovou, se základní slušností, kterou bychom měli v sobě mít. Máme mít vztah ke svému okolí. Těžko může obec suplovat to, co by mělo být dáno lidem přirozeně výchovou. Každý majitel psíka ví, že má uklízet. Spousta lidí si vzorně nosí v kapse rukavici, či sáček a po psíkovi to sebere. Bohužel, někdo to prostě nedělá, ať už z lenosti, či schválně. Tak to je. Nedomnívám se, že pomůže, kdybychom rozestavěli dalších deset košů kolem Kaluže. Možná by více pomohlo dívat se kolem sebe a v podobných případech lidi slušně upozornit na to, co by měli udělat.

Dobrý den. Ráda bych věděla, kdo se stará o informace na infokanále přes internet. Jsou tam někdy informace i 14 dnů staré. Dříve byly aktuality dávány i každý den. A v některých obcích dávají na internet parte zemřelých spoluobčanů. Rodáci, kteří bydlí mimo obec, se můžou dovědět, kdo z jejich sousedů či známých zemřel. Děkuji.

Informace se v kabelové televizi aktualizují každý pracovní den. Jednou týdně – vždy ve středu – se celá smyčka zpráv posílá webmasterovi, aby ji zveřejnil na webových stránkách, a proto se tam neobjevují každodenní změny. O nic ale nejste ochuzena, každodenní aktuální informace najdete na našich webových stránkách v levém sloupečku v denním hlášení. Smyčka kabelové televize na internetu slouží spíše k tomu, aby občané byli informováni o plánovaných kulturních a sportovních akcích, o výsledcích sportovních utkání, o pracovní době lékařů, pošty a knihovny, a také je zde rubrika „Společenská kronika“, kde najdete informace o nově narozených občáncích, fotografie z vítání nebo oznámení o tom, že zemřel některý z našich spoluobčanů a kdy bude mít poslední rozloučení.  Co se týká parte zemřelých spoluobčanů, je to dobrý nápad a zavedeme to. Máme inspiraci v sousedních Lužicích, kde to dělají už mnoho let.

Jak to bude s cyklostezkou Prušánky – Josefov? Opravdu povede někdy až do Josefova?

Ano, na toto téma pravidelně hovořím se starostou Josefova, na jehož katastru by měl zbytek cyklostezky vést. Tam byl velký problém ve velkém množství vlastníků pozemků, bylo jich kolem stovky. Vím, že dneska zbývá kolem deseti, kteří ještě nutnou část pozemku prodat nechtějí. Ale pan starosta Josefova je optimistický a zdá se, že se zablýská na lepší časy. Je to náš velký zájem, ale zatím nejsem schopen říct, kdy to bude.

Dobrý den, pane starosto. Líbí se mi, že je možnost napsat, co mi v obci chybí. Už téměř rok dojíždím autobusem do Hodonína do práce. Na autobusové zastávce mi chybí nějaký přístřešek, kam bych se při čekání schovala. A to jak při dešti, sněžení, silném větru, ale i při ostrém slunci. Několikrát jsem již viděla také promoklé školáky jezdící do Josefova, kteří se při dešti musí všechny mačkat u vrat okolních domů. Vím, že jsou důležitější záležitosti, které musíme řešit, ale pouze jsem to zkusila. Za zkoušku přece nic 😉 Pěkný den.

Děkuji za ten dotaz. Je to samozřejmě věc důležitá a chceme to udělat. Přístřešek postavíme v rámci budování přechodů pro chodce, které máme v plánu. Udělám všechno pro to, aby se tak stalo nejpozději do jednoho roku.

Dobrý den, jak to nakonec dopadlo s tou smuteční síní nebo nějakým speciálním areálem u kostela?

Dopadlo to tak, že máme po velkých peripetiích stavební povolení na celý areál. Momentálně jsme ve fázi výběrového řízení na dodavatele, na firmu, která to bude realizovat. Předpokládám, že by se mělo začít letos někdy v září. S pokračováním příští rok. Do roka by to mělo fungovat. Jako každé staveniště i toto bude omezovat provoz kolem, ale budeme se snažit, aby se tak dělo co nejméně. Ale s jistými omezeními bude třeba počítat. Tímto prosím všechny spoluobčany o shovívavost a trpělivost, protože kolem každé stavby je spousta technických a bezpečnostních požadavků, které se musí dodržet.

Dobrý den, mě by zajímalo, kdo si pravidelně dělá odpadové místo u popelnice JEDNOTY a hlavně, co s tím obecní úřad dělá?

Odpadových míst si někteří lidé dělají, kde je napadne, nejen u Jednoty, ale u větrolamů a na dalších místech v okolí obce. Co s tím obecní úřad dělá? My to pravidelně uklízíme, ale je to jinak dotaz ze stejné kategorie jako s těmi pejsky. Obecní úřad to uklidí, zajištujeme svoz odpadu, sběrný dvůr, recyklační plochu, odvoz bioodpadu, zajistí kompostéry. A každý občan má právo a povinnost (přinejmenším morální) mít alespoň jednu popelnici. Z tohoto pohledu dělá OÚ maximum, aby se s odpady nakládalo tak, jak se s nimi nakládat má. Drtivá většina spoluobčanů to respektuje. Drtivá většina spoluobčanů už dokonce velmi zodpovědně odpady třídí. Bohužel je stále pár jedinců, kteří ignorují tyto zásady. Je to spojeno možná zase se špatnou výchovou, s naprostým přehlížením jakýchkoliv pravidel… Pro mě je to nepochopitelné. Dělá se celorepublikově osvěta o odpadech, o třídění odpadů. Pořád to nestačí. Bohužel jsou stále lidé, kteří si dělají, co chtějí a nerespektují základní pravidla slušnosti. Trousí kolem sebe odpady, třeba zrovna u popelnice Jednoty. Pokud tazatel někdy někoho u tohoto místa viděl, pokud ví, kdo to dělá, tak ať přijde a sdělí to na obci.  Nemůžeme přece stavět hlídky u každé popelnice. Tímto chci moc a moc poděkovat té velké většině našich spoluobčanů, kteří pravidla dodržují, odpady poctivě třídí a dávají na správné místo.

Dobrý den, chci se zeptat, zda ještě budete povolovat rozšíření dalších staveb k podnikání panu Klimešovi uprostřed vesnice. Bydlím blízko jeho firmy a musím říct, že v létě, když si chceme otevřít okno a nedej bože spát při otevřeném okně, v šest ráno se spustí neuvěřitelné bouchání a hučení různých variant. Nevím, zda je vhodné povolovat uprostřed vesnice takové firmy, které ruší celý den houkaní a rachot. Nedá se sednout ani na dvorku, takže jediná varianta odpočinku je o víkendu, dovolená je k ničemu, je mi z toho smutno. Jinak k vedení obce nemám připomínky, jsem spokojená krásný den, ať se daří.

Především není v kompetenci ani pravomoci obce povolovat stavby. K tomu je oprávněn pouze stavební úřad. Pokud vím, tak pan Klimeš další stavby k podnikání neplánuje. Ale je lepší se zeptat jeho. Jedná-li se o hluk, tak pokud přesahuje zákonné normy a jedná se o hluk během nočním klidu, je to v rozporu se zákonem. Pokud je to přes den, je to asi nepříjemné, ale bylo by asi lepší řešit to přímo s panem Klimešem. Jistě by se s ním dalo dohodnout. Je to poprvé, co o tom slyším.  Je také možné, že se jedná o hluk z časově omezené rekonstrukce. Nevím. Pokud se ale jedná o pravidelný hluk z výroby, přivítal bych, aby se tazatel za mnou zastavil osobně, a společně s panem Klimešem se pokusíme najít řešení.

Dobrý den, ráda bych využila možnosti na otázku na pana starostu. Zajímalo by mě, zda by byla možnost, aby byl v Prušánkách bankomat. Na poště se vybrat nedá, pouze pokud u nich máte účet a co vím tak v jednotě, ale musíte udělat nákup nad nějakou sumu. Ale bohužel, když člověk nutně potřebuje vybrat, musí jet směr Hodonín nebo Moravská. A pokud člověk nemá auto, je to poněkud na prd. Vím, že tohle by zajímalo více lidí, tak bych byla ráda za odpověď.

Hned na začátku svého působení na úřadě jsem se tímto zabýval. Oslovil jsem tři velké bankovní domy a ode všech jsem dostal stejnou odpověď. Pro ně se to vyplatí jen v místě, kde je reálný předpoklad tisíc a více operací v bankomatu měsíčně. A v naší obci se očekávají pouhé desítky operací měsíčně. Takže žádné bance se to nevyplatí. Nabízeli jsme i zajímavé místo pro umístění bankomatu, ale přišla vždy stejná, jednoznačně negativní odpověď. Dalším argumentem bylo, že jsou dostupné bankomaty v okolí, tedy v Moravské Nové Vsi a Velkých Bílovicích. Mrzí mě to, bankomat bych také přivítal, ale za současných podmínek to prostě nejde.

Co ta naše strouha? Celkově vypadá dost příšerně. Jak to s ní vypadá do budoucna? Slyšel jsem něco o tom, že by se měla dláždit, ale co bude s faunou?

Strouha neboli vodní tok Prušánka je skutečně v žalostném stavu. Čtyři roky se posílají žádosti vlastníkovi toku, tedy Povodí Moravy. Letos jsme konečně dostali příslib, že tok bude vyčištěn. Samozřejmě, že čištění je potřebná věc. Bohužel, a to mě mrzí ze všeho nejvíc, bude nutno zlikvidovat spoustu v břehu divoce rostoucích stromů. Někteří živočichové se budou muset na čas přestěhovat. Proběhne ale výsadba nových stromů, takže časem se tam život zase vrátí. Na jednu stranu chceme čistou a nezapáchající Prušánku, na druhé straně chceme hájit životní prostředí.  To jsou mnohdy protichůdné požadavky, kdy se musí najít vhodný kompromis, aby životní prostředí utrpělo co nejméně. A samozřejmě vždycky bude mít jiný názor ten, kdo bydlí blízko zapáchajícího toku, a má to tak říkajíc z první ruky, než ten, který bydlí na opačném konci vesnice… U Prušánky ale není problémem jen čistota, ale také to, aby v ní vůbec něco teklo. To je další vážný problém, se kterým bojujeme. Dláždit se nebude, ale břehy budou zpevněny kameny stejně, jako se před několika lety provádělo zpevnění Prušánky v dolní části.

Toš starosto, chcu sa optat, co zamýšláš s areálem u koupaliště. Esi to tam bude enom pro hasičů, nebo tam máš v plánu udělat aj nejaké hřiště pro naše nejmenší a třebas aj pro sportovců? Už dlůhů dobu to tam leží ladem a žádné dětské hřiště v tychto končinách néni. Toš jak? Díky za odpověď.

Děkuji za dotaz, myslím, že jsem na něj odpověděl ve čtvrté otázce.

Mě by zajímalo, jestli se neplánuje výstavba nové posilovny 😊 díky za odpověď.

Do budoucna máme v plánu rekonstrukci tělocvičny a sportovišť. Součástí tohoto projektu bude i posilovna.

Pane starosto, rád bych se Vás zeptal, jestli se v blízké době uvažuje o vybudování vysokorychlostní sítě internetu ve formě optických kabelů. Vzorem můžou být Velké Bílovice, které první etapu již zahájily. Aktuální dostupnost internetu  v Prušánkách je nesrovnatelná s možnostmi, které nabízí optický kabel. Pro příklad: nejvyšší rychlost od Bábík internet je 14 Mb/s za cenu 499,-/měsíčně, zatímco společnost netconnect v Hodoníně nabízí rychlost 200 Mb/s za 420,-/měsíčně. Vzhledem k tomu, jak dlouho plány na vybudování a samotná realizace zabere, bych se přimlouval za rychlé řešení. Čím déle to nebude, tím více to bude chybět a obec bude v tomto směru zaostalá.

Pokud vím, tak firma Selfnet má Prušánky pokryté z 95% vysokorychlostním internetem v kabelovce. Váš dotaz mi říká, že se o této informaci příliš neví. Ověřím to a požádám poskytovatele o náležitou propagaci svých služeb, ke které může využít stránky naší obce či Facebook.

Pane starosto, můžete mi vysvětlit smysl nově vzniklého rybníku u koupaliště, když tam není žádná voda?

Jedná se o projekt „Obnova retenčních schopností dolní nádrže“ na toku Lúčnica. Obnova retenčních schopností znamená, že se na místě původního rybníka (který byl zaplaven bahnem před třiceti lety), vytvořila nová nádrž, jejímž cílem je, aby se voda, které je zoufale málo, podařila zadržet tak, aby zůstala v krajině a alespoň trošku vylepšila stav klesající hladiny spodní vody.  Momentálně je nádrž suchá, protože v toku Lúčnica nic neteče. Nicméně víme, že na podzim a v zimě je v poldrech vody dost a do nové nádrže voda doteče. Voda v letním období, pokud nepřijdou výraznější srážky, asi nebude, ale předpokládáme, že v zimě se nádrž naplní a vodu se nám tam podaří udržet podobně jako v Kaluži. Jako další příležitostný zdroj vody bude využito vody srážkové, tekoucí za deště po silnici od myslivny. Tato voda bude žlabem nasměrována do této nádrže.

Děkuji za všechny zajímavé dotazy a těším se na další. Přeji všem krásné léto!

                                                                                        Lubomír Zahradník, starosta obce

Mohlo by se vám líbit...