Stavební úpravy Myslivny

Vážení spoluobčané, v minulém roce jsme se rozhodli pro rekonstrukci nevyhovujícího sociálního zázemí v objektu Myslivny. Většina z vás se dříve určitě zúčastnila nějaké akce v tomto – jinak hezkém – areálu a setkala se s problémy plynoucími z velmi nevyhovujících toalet. Rozhodli jsme se proto využít příležitosti a zažádat o dotaci z rozpočtu Jihomoravské kraje na financování projektu a podařilo se nám získat částku 50.000,- Kč.

K dnešnímu dni je projekt zpracován a vyřizuje se stavební povolení. Věříme, že se nám podaří tyto úpravy sociálního zázemí za podpory JIhomoravského kraje a Obce Prušánky dotáhnout do zdárného konce a vytvořit tak důstojné zázemí pro pořádání jak soukromých, tak veřejných akcí.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Jihomoravskému kraji za vstřícnost a pomoc při získání dotace.

Myslivecký spolek Hubert Prušánky

Mohlo by se vám líbit...