Stočné pro rok 2020

Zpravodaj 4/2019: Na základě kalkulace bylo stanoveno stočné pro rok 2020  ve výši 810,- Kč. Pokud kalkulaci a výše zmiňovanou cenu za stočné Zastupitelstvo obce Prušánky na svém zasedání 12. 12. 2019 schválí, bude tato cena platná od 1. ledna 2020. Ceník bude vyvěšen na úřední desce před budovou obecního úřadu, vyhlášen místním rozhlasem a zveřejněn na internetových stránkách www. obecprusanky.cz

Stočné bude vybíráno od osob s trvalým bydlištěm v obci Prušánky (pokud neprokáží pobyt jinde) a osob žijících v obci Prušánky (i když zde nemají trvalý pobyt). V této souvislosti vyzýváme občany, aby nezatajovali osoby žijící ve společné domácnosti a řádně za ně platili. Tyto osoby, i když nemají v obci trvalý pobyt, využívají k běžnému životu vodu, vytváří vody odpadní a tudíž vytváří i náklady na jejich čištění. Rovněž apelujeme na ty majitele domů, kteří pronajímají své nemovitosti, aby tuto skutečnost nahlásili na obecním úřadě.

Zaplatit za stočné můžete buď jednorázově nebo pololetně. Splatnost prvního pololetí je do konce června, druhého pololetí do konce listopadu. Splácení jiným způsobem je povoleno pouze po předchozí domluvě.

Platbu za stočné je možné učinit buď v hotovosti na obecním úřadě v kanceláři č. 12 nebo převodem z bankovního účtu.

Pokud máte zájem o provedení platby bankovním převodem, potřebné údaje jsou zde:

č. účtu PRUTES Prušánky: 35-7986630237/0100, VS: 111, SS: č. domu

Vyzýváme občany, kteří ještě nemají uhrazeno stočné za rok 2019, případně starších let, aby tak neprodleně učinili.

Dále vyzýváme občany, kteří v roce 2019 nepodepsali novou smlouvu na stočné, aby se dostavili na obecní úřad do 1. patra, dveře č. 12.

Na závěr přejeme všem občanům příjemné prožití Vánoc a jen to dobré v novém roce 2020.

                                                                                                         Jan Nosek, Lucie Přikrylová PRUTES

Mohlo by se vám líbit...